TU:s vd Johan Taubert i en replik till debattartikeln i Dagens Media av Föreningen Oberoende Public Service (OPS) om att TU vill begränsa SVT:s textnyheter.

Publicerad i Dagens Media 231129.

Tidningsutgivarna (TU) och Föreningen Oberoende Public Service (OPS) vill i grunden samma sak: att Sverige i framtiden har en fungerande mediemarknad där public service utgör en viktig komponent i den samlade mediemångfalden. Men när OPS i sin debattartikel ställer sig frågan om konkurrenssituationen påverkas mellan två mycket snarlika tjänster där den ena tjänsten kostar pengar att använda, medan den andra erbjuds gratis, då blir svaret – AI. Vad OPS företrädare menar med detta rent konkret framgår inte mer än att de dragit slutsatsen att ”AI-genererade nyhetssammanfattningar från många källor kommer att bli det nya normala”.

Om OPS bara följde sin slutsats i ytterligare ett tankeled så skulle de inse att grundfrågan kvarstår: var kommer nyheter som vare sig de är AI-producerade eller inte, men till sin form ser likadana ut, att konsumeras? Är det där de erbjuds gratis eller där man tar betalt?

OPS betonar att SVT ska beakta behoven hos personer med funktionsnedsättning. Också här är vi överens. Redan idag har SVT en väl upparbetad teknologi för att texta rörlig bild och TU anser att public service-bolagen av just tillgänglighetsskäl också ska ha möjlighet att erbjuda full transkribering av sina inslag. Och det är fullt möjligt att också föreställa sig att tekniken möjliggör en framtid där exempelvis automatiserad teckenspråkstolkning av alla inslag erbjuds.

Dagspressens annonsintäkter minskar med en förödande hastighet och ingen tvivlar idag på att det är de digitala läsarintäkterna som i allt större utsträckning ensamma måste finansiera den oberoende journalistiken. För en liten lokaltidning är varje enskild prenumerant viktigt, och på mindre orter är underlaget inte större än att den kan vara avgörande.

Politiken har länge varit medveten om att den digitala mediekonsumtionen kraftigt förändrat konkurrenssituationen och att public service måste ta hänsyn till detta. Redan propositionen som låg till grund för nuvarande sändningstillstånd slog fast ”Att programföretagen upprätthåller ett tydligt fokus på ljud respektive rörlig bild även i sin nyhetsverksamhet är av stor betydelse för att värna en mångfald av lokala nyhetsmedier”.

Trots det befinner vi oss i en situation där mer än 30 % av publiceringarna på svt.se består av enbart text, 80 % av publiceringarna har text som bärande element. Det skattefinansierade tv-bolagets digitala nyhetstjänst har kommit att bli en nättidning. För varje dag som går blir mediekonsumtionen allt mer digital och därmed denna fråga allt mer angelägen.

TU kräver inte att public service-bolagen ska förbjudas använda text i sin digitala nyhetsförmedling. Allt TU begär är att de nya sändningstillstånden tydligt ska definiera det som politiken länge efterfrågat. Det är inte så som OPS hävdar att ”backa in i framtiden”, det är att för framtiden skapa förutsättningar för en fortsatt mediemångfald.

Johan Taubert
vd Tidningsutgivarna

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.