DN Debatt 15/11 2017. Sveriges Television, Sveriges Radio och UR har viktiga roller i det svenska medielandskapet och de bör därför skyddas mot hastigt påkomna politiska ingripanden. Där håller vi med Hanna Stjärne, vd för SVT. Men det går inte att undvika att bolagen är politiska konstruktioner och att regering och riksdag, i demokratisk ordning, måste kunna bestämma vad bolagen ska göra och vad det får kosta, skriver Jeanette Gustafsdotter, vd för TU – Medier i Sverige.

Ett av de stora hoten mot det svenska mediesystemet är att de privata medieföretagen utkämpar en ojämn kamp om sina intäkter med globala internetbolag samtidigt som public service-företagen successivt och efter eget huvud har utvidgat sin verksamhet på internet. SVT på internet är inte längre fyra tv-kanaler, utan ett stort mediehus som med ljud, bild och text, och med fem miljarder i ryggen, konkurrerar hårt med de privata medieföretag som försöker överleva på marknadens villkor. SVT är väl medvetna om att detta är något som de inte får göra enligt gällande reglering, vilket tydligt illustreras av att Hanna Stjärne skriver att SVT i framtiden ska ”tillåtas” utveckla tjänster på nätet.

Den parlamentariska public service-kommittén måste se till att den framtida public service-regleringen inte innebär otillåtet statsstöd. I den uppgiften ingår att tydligt definiera uppdraget, både vad som ska göras och i vilken omfattning. Det måste också finnas en oberoende instans som granskar att pengarna används för rätt ändamål och som kan ingripa om så inte sker. Den nuvarande ordningen uppfyller inte på något sätt dessa krav.

Det finns en logik i att alla, oavsett apparat, kan ta del av hela utbudet, inte minst när radio- och tv-avgiften byts ut mot en obligatorisk skatt. Det blir underligt om den som bara ser på SVT via sin tv stängs ute från stora delar av utbudet. Det betyder inte att SVT bör få expandera som de vill på internet.

Det behöver inte finnas någon motsättning mellan redaktionell självständighet, som garanteras i Yttrandefrihetsgrundlagen, och en tydlig avgränsning av vad som får finansieras med offentliga medel. Politiskt och publicistiskt oberoende kan inte vara samma sak som att SVT, Sveriges Radio och UR suveränt bestämmer hur de vill använda åtta miljarder av skattebetalarnas pengar. Politikerna måste bestämma uppdraget och de affärsmässiga ramarna för verksamheten, sedan ska public service-bolagens redaktioner ha full frihet att bestämma program och innehåll.

DN Debatt:

Hanna Stjärne, vd för SVT:
”SVT måste tillåtas utveckla fler tjänster på nätet”

Repliker

Jeanette Gustafsdotter, vd för TU – Medier i Sverige:
”Låt inte SVT expandera som de vill på internet”

Slutreplik från Hanna Stjärne:
”I SVT:s uppdrag ingår att finnas på nätet”

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.