Det är bra för demokratin och det fria ordet att producentansvaret lyfts från tidningarna. Annars riskerar vi att den granskande bevakningen tunnas ut och att fler journalistjobb försvinner. Det skriver Ulrika Hyllert, Journalistförbundet, Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter, och Thomas Mattsson, TU – Medier i Sverige, i en debattartikel i Dagens Samhälle den 16 november 2020.

Regeringen meddelade i våras att ansvaret för insamling och återvinning av returpapper ska flyttas från pappersproducenterna till kommunerna. I somras gick en utredning med det förslaget ut på remiss och i dagarna har de sista remissvaren lämnats in.

Journalistförbundet, Sveriges Tidskrifter och TU välkomnar regeringens beslut och utredningens slutsats om att ta bort producentansvaret från tidningarna. Ett producentansvar hade inneburit ökade kostnader för pappersproducenterna och i förlängningen även för medieföretagen.

Producentansvaret är inte enbart en fråga om att återvinna papper. Det handlar också om demokrati. Den digitala omställning som pågått i mediebranschen de senaste åren har inneburit stora ekonomiska påfrestningar. Ett exempel på det är att samhällsjournalistikens annonsintäkter mer än halverats sedan 2008. Producentansvaret skulle i detta läge leda till en ännu mer ansträngd ekonomisk situation och en merkostnad på 465 miljoner kronor per år. En kostnad som branschen helt enkelt inte klarar av att bära.

De ökade kostnaderna riskerar att leda till att fler journalister sägs upp, redaktioner läggs ned, färre utgåvor och att den tryckta tidningen försvinner från stora delar av landet. Det demokratiska samtalet skulle bli tystare.

Vår gemensamma ambition är att så många medborgare som möjligt ska vilja ta del av journalistik. Om de väljer att göra det i form av en tryckt tidning, tidskrift eller en mobil får framtiden och deras egna val avgöra. Än så länge finns det många som föredrar eller kanske bara kan ta del av journalistik i tryckt form.

Mot den bakgrunden är det av regeringen tidigare aviserade beslutet om att ta bort producentansvaret för returpapper oerhört viktigt. Ur ett demokratiskt och miljömässigt perspektiv är regeringens förslag därtill det utan jämförelse bästa.

Många kommuner i Sverige har redan fått se den journalistiska bevakningen minska. Men med upphävt producentansvar samt med en genomtänkt och lokalt anpassningsbar lösning för returpapperet ökar chansen för att vi kan få se en positiv utveckling inom journalistiken. Och att vi kan behålla granskande journalister i hela landet.

Regeringens uttalande den 23 april 2020 gav tydliga besked. Den slog då fast att ”en lösning ska tas fram som innebär att producentansvaret för returpappersinsamlingen upphävs”. Den lösningen finns i dag i den promemoria som just varit ute på remiss. Nu är det viktigt att beslutet står fast och att förslaget genomförs.

 

Ulrika Hyllert

ordförande Journalistförbundet

Kerstin Neld

vd Sveriges Tidskrifter

Thomas Mattsson

tf vd TU – Medier i Sverige

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.