Debattartikel i Svenska Dagbladet/Brännpunkt 10/7 2013: Lotteriinspektionen ger sig återigen på Expressen och Aftonbladet med samma hot som domstolarna redan tidigare förklarat grundlagsstridiga. Det räcker nu. Handlar det om något annat än att säkerställa statens intäkter från spelverksamheten? Det frågar Per Hultengård, Tidningsutgivarna.

Det var nog länge sedan en minister uttryckte sig så rakt på sak i direkt negativt yttrandefrihetsrättsliga termer.

Och – därtill uppmuntrad(?) – tar Lotteriinspektionen nu nya tag och ger sig på Expressen och Aftonbladet med hot om att än en gång meddela de vitesförelägganden som domstolarna redan tidigare förklarat grundlagsstridiga.

Det här är för mycket. Det räcker nu. Handlar det om något annat än att säkerställa statens intäkter från spelverksamheten?

Från svenska dagstidningsföretag är vi väl medvetna om den problematik som finns kring spelmissbruk. Det är därför viktigt att finna en ordning, där alla som vill ta ett seriöst ansvar ges möjlighet att delta, samtidigt som det ställs krav på aktörerna i fråga om spelmissbruk och spelansvar.

Svenska dagstidningar verkar under grundlagarna med ansvariga utgivare och under pressetiken. Det betyder att vi tar ett ansvar också för utformningen av spelannonseringen – och inte bara förbehåller oss, utan också kan utnyttja vår grundlagsenliga rätt – att säga nej.

Men vi förväntar oss samtidigt att staten slutar jaga enskilda tidningsföretag och att negativt särbehandla dagspressen. Om dagspressens ekonomiska situation har det ordats mycket den senaste tiden. Om staten på allvar vill underlätta dagspressens situation kan den underlätta genom att ta bort hinder i form av reklamskatt, digitalmoms och administrativa bördor. Och att ta bort spelbolagsannonseringsförbudet är en viktig del i detta.

Sluta bekämpa publicistiska företag – och låt oss i stället ta ett gemensamt ansvar för att inte främja förbud utan en öppen, men också kontrollerad, spelordning – och marknadsföringen därav!

PER HULTENGÅRD

vd, Tidningsutgivarna

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.