Svd Debatt 19/12 2017.

Det är glädjande att SVT planerar att öka mängden video på sina sajter. Däremot kan vi inte se likheten mellan SVT:s rapportering i text-tv och rapporteringen på webben, skriver TU:s vd Jeanette Gustafsdotter i en slutreplik.

Anne Lagercrantz, SVT Nyheter, skriver i sin replik att SVT planerar att öka mängden video på sina sajter. Det är bra och glädjande. Intressant är också att läsa att SVT skärpt sina riktlinjer för hur bolaget citerar andra lokala medier. Skärpningen ska enligt SVT ha ägt rum efter september månad i år. Det betyder förhoppningsvis att vår uppföljande studie av public service-bolagens återrapporteringspraktik kommer att visa på fler och längre inslag med rörlig bild.

Däremot kan vi inte se likheten mellan SVT:s rapportering i text-tv och rapporteringen på webben. Text-tv är marksänd tv, det vill säga inom SVT:s uppdrag. Här finns ingen konflikt. Konkurrenssituationen uppstår när public service-bolagen är verksamma på samma plattformar som de fria, oberoende medierna. Och när texten inte enbart kompletterar de traditionella sändningarna. SVT:s uppdrag från staten är, med Anne Lagercrantz egna ord, att ”utveckla tjänsterna vidare på sätt som kompletterar de traditionella sändningarna”. Nyckelordet här är ”komplettera”. Under alltför lång tid har förhållandet varit det omvända på SVT:s webb. Där har den rörliga bilden fått komplettera texten. Och det är det vi ställer oss tveksamma till.

Vi tror att det behövs tydligare regler, som klargör uppdraget och som även väger in programbolagens påverkan på mediemarknaden i stort. Dagens regler är uppenbarligen allt för otydliga eftersom SVT och SR tolkar dem helt olika. SR håller sig till uppdraget när de sätter ljudet i centrum. Se till exempel på P4 där minst två av tre publiceringar ska innehålla ljud. För SVT:s del har det hittills varit svårare att se kopplingen mellan strategin på nätet och uppdraget om att vara tv i allmänhetens tjänst.

Jeanette Gustafsdotter
vd TU – Medier i Sverige

Replik: ”Text är en självklar del av SVT:s nyheter”

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.