Tidningsutgivarna (TU) har i dag gett in en formell anmälan mot ”Konungariket Sverige” till EU-kommissionen för fördragsbrott.

Enligt TU:s mening strider den svenska lotterilagstiftningen och spelmonopolet mot EU-rätten. Det har inte bara ifrågasatts av Riksrevisionen utan också underkänts av det svenska rättsväsendet i fråga om förbudet mot att publicera annonser för utländska spelbolag.

– Vi har tröttnat på – och tror inte på – att regeringen kommer till skott i denna fråga på egen hand. Det är därför dags att lämna den nationella arenan och låta EU-kommissionen ta i med hårdhandskarna med den obstruerande regeringen och medlemsstaten Sverige, säger TU:s VD Per Hultengård.

– Vi hade stora förväntningar på Alliansregeringen i denna fråga. Men man har nu haft snart åtta år på sig att fixa till detta och inget har hänt. Då ska vi komma ihåg att EU-kommissionen nyligen upprepade och skärpte sin kritik mot Sverige i redan pågående ärenden om svensk spellagstiftning.

– Detta är anmärkningsvärt och jag ser därför ingen annan väg än att se till att på detta sätt säkerställa att ett formellt förfarande fullföljs mot den svenska staten, säger Per Hultengård.

Kontakt: Per Hultengård 070-8157529, per.hultengard@tu.se.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.