Debattartikel på SvD Brännpunkt 3/4 2013: Sveriges Radio har hamnat efter digitalt. Men i stället för att förnya radiomediet tänker SR med statliga medel försöka konkurrera ut den fria dagspressen. Vi förväntar oss nu svar från regeringen om hur man ska säkra mångfalden, skriver Tidningsutgivarnas presidium.

Dagspressen går just nu igenom en spännande, men också svår, strukturomvandling. Transformeringen från tryckta tidningar till digital distribution pågår för fullt, och samtliga titlar sliter med sina affärsmodeller. Samtidigt väljer regeringen och Sveriges Radio att lägga ännu mer resurser på att konkurrera med dagspressen digitalt. Dessutom på ett sätt som helt strider mot intentionerna med public service.

I senaste numret av Sveriges Radios interntidning, Radiotidningen, berättar företaget om sin satsning på sverigesradio.se. En sajt som från och med den 10 april går från att vara en mix av nyheter från Ekot och en presentation av SR:s olika program, som till exempel P1-morgon och P2-dokumentär, till att bli en renodlad nyhetssajt med i princip enbart innehåll från Ekot. Den nya sajten ska också ha ett tydligare fokus på det som händer just nu: direktrapporter och snabbare uppdateringar dygnet runt.

SR blir därmed en tydlig konkurrent till alla Sveriges mediehus som just nu sliter med sin onlineaffär i takt med att intäkterna från papperstidningarna fall.

I artikeln säger också Thorbjörn Carlsson, gruppchef på SR:s nyhetswebb att målet är att bli ett alternativ till exempelvis Aftonbladet.se – Sveriges i dag överlägset största digitala nyhetsförmedlare. ”Jag ser fram emot att vi ska få en snabb nyhetssajt och jag hoppas att vi blir den självklara nyhetsförmedlaren på webben”, säger han.

Att SR gör om sin förstasida på nätet kan tyckas vara en perifer sak och inte mycket att yvas över. Men om man skrapar litet på ytan blir det betydligt allvarligare:

• Det finns inget publicistiskt företag i Sverige i dag med större resurser än public service (SR, UR och SVT). Medan i stort sett alla redaktioner tvingas skära ner på personal och inköpsbudgetar anställer SR och får ökade statliga anslag. Dessa resurser använder man nu till att utmana övriga mediehus på den arena där vi förväntas växa och bygga våra framtida affärsmodeller.

• Verksamheten är statligt finansierad och helt annonsfri. Det betyder att SR kan sätta en sajt på marknaden som inte behöver bry sig om hur den skall finansieras.

• Innehållet på såväl sverigesradio.se som SVT.se är gratis. För varje månad som nu går ser vi hur tidningsföretagen experimenterar med betallösningar för att säkra finansieringen av kvalitetsjournalistiken i framtiden. Några sådana lösningar eller tankar – mer än att licensbelägga datorer, mobiler och läsplattor för alla – har vi inte sett från public service.

Vad vi har här är alltså en statlig jätte med tydliga ambitioner att konkurrera med de fria marknadskrafterna, men där vi som ska konkurrera inte tillåts spela på samma planhalva. Frågan är hur regeringen menar att denna strategi gynnar kvalitativ nyhetsförmedling och mångfald och hur det rimmar med vad kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth skrev i en debattartikel i DN den 4/6 2009?

Hon skriver där: ”Målet för regeringens mediepolitik är ökad mångfald och stärkt kvalitet. Med det stora utbud som finns på mediemarknaden är det viktigt att uppdraget för radio och tv i allmänhetens tjänst är tydligt.”

Det finns i regeringens regleringsbrev till SR också tydligt definierat att företaget ska ”slå vakt om programområden som är betydelsefulla för allmänintresset och som har svårt att hävda sig i andra medier”.

Det återstår att se hur SR kommer att möta detta på sin startsida när den lanseras den 10 april. Men av artikeln i Radiotidningen att döma väljer man nu att reducera hela sitt breda innehåll på startsidan till att bara omfatta nyheter – något som helt strider mot intentionen i regleringsbrevet.

I regeringskansliet bereds just nu frågan om vilka villkor som ska gälla för public service under den kommande tillståndsperioden. Regeringen bör i det sammanhanget förhålla sig till hur SR:s nya satsning svarar mot dessa villkor och hur den påverkar mediemarknaden i övrigt.

Det är tydligt att Sveriges Radio hittills har saknat en digital strategi. Att SR-ledningen nu vill göra något åt detta är fullt begripligt. Men att kopiera de fria mediernas strategi kan knappast vara rätt väg för ett public service-företag. I stället borde Sveriges Radio fokusera på att utveckla radiomediet digitalt, hitta sätt att nå ut med sitt breda och högkvalitativa innehåll genom nya tjänster och plattformar. Vägen man nu i stället valt gör att SR förlorar sin legitimitet som public service-företag.

SR:s ledning bör omedelbart redovisa sin digitala strategi och visa hur den svarar upp mot regleringsbrevet.

Lena Adelsohn Liljeroth avslutade sin debattartikel med orden: ”Vi har ett gemensamt ansvar för att radio och tv i allmänhetens tjänst ska fortsätta att utvecklas och vara en angelägenhet för alla. Därför behövs en bred och levande debatt om uppdraget och bolagens roll i samhället även framöver.”

Den debatten är just nu brinnande akut i och med SR:s agerande. Från dagspressens sida förväntar vi oss svar från regeringen på hur man tänker agera för att säkra mångfald och kvalitet i den nya digitala medievärlden till att inte bara omfatta public service.

BENGT OTTOSSON, ordförande Tidningsutgivarna (TU), vd Expressen

CHARLOTTA FRIBORG, vice ordförande TU, tidningschef Östgöta Correspondenten

RAOUL GRÜNTHAL, vice ordförande TU, koncernchef Schibsted Sverige

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.