För att mildra coronakrisens effekter och stärka svensk journalistik föreslår TU att regeringen vidtar ett fyrpunktsprogram med åtgärder. Det är beslut som inte kan vänta, skriver TU på Altinget Debatt.

Varannan annonskrona kan försvinna från dagspressen under den största kris Sverige upplevt sedan andra världskriget. Annonstapp i den omfattningen skulle få allvarliga och direkta konsekvenser för journalistiken och demokratin i Sverige.

Konsekvenser som det kan ta decennier att återhämta sig ifrån. Därför uppmanar branschorganisationen TU – Medier i Sverige regering och riksdag att aktivt underlätta för branschen att ta sig igenom coronakrisen.

Konsekvenserna av minskade intäkter

Förra året köpte annonsörer reklamutrymme i svenska nyhetsmedier för lite drygt sex miljarder kronor. Det är den viktigaste eller näst viktigaste intäktskällan för alla storstads-, landsorts- och gratistidningar i landet.

Minskar annonsintäkterna minskar också de resurser redaktionerna kan investera i granskande journalistik, närvaron vid möten i kommunfullmäktige, arbetsplatsreportage och bevakningen av det lokala kultur- och föreningslivet.

Svart prognos

Enligt en snabbenkät TU genomfört bland sina medlemmar har många mediehus redan förlorat stora belopp då annonskampanjer ställts in. Och nu befarar mediehusen att deras intäkter kommer att minska ännu mer.

Fyra av de elva mediehus som svarade i enkäten uppskattar att deras annonsintäkter i det närmaste kommer att halveras i april månad, jämfört med samma månad i fjol. För två av mediehusen är prognosen ännu svartare. De spår att tappet kommer att överstiga 50 procent. För ett par hus verkar minskningen att hamna strax under 30 procent.

För osäkert läge

Blir coronakrisen långvarig så spår fyra av de svarande mediehusen att deras annonsintäkter riskerar att minska med 31 till 40 procent räknat på helåret. Lika många uppskattar att intäkterna kan falla med 41-50 procent. Ett av de svarande mediehusen befarar att nedgången kan bli så djup som 61-70 procent. De sista två av de tillfrågade mediehusen svarar att läget är för osäkert för att de ska kunna göra en prognos.

”Beslut som inte kan vänta”

För att mildra coronakrisens effekter och stärka svensk journalistik på både kort och lång sikt föreslår TU därför att regeringen vidtar följande fyrpunktsprogram:

 1. TU föreslår att staten bidrar med ett lönestöd för definierade yrkesgrupper som måste fullgöra sitt arbete med informationssyfte. Alternativt föreslår TU att nyhetstidningar undantas från arbetsgivargift under coronakrisen.
 2. TU föreslår ett så kallat kvalificerat momsundantag, det vill säga att tidningarna, i tryckt och digital form, undantas från mervärdesbeskattning, men med bibehållen avdragsrätt.
 3. TU föreslår ett förstärkt press- och mediestöd genom:

  a) att beslutat driftsstöd för 2020 snarast betalas ut i sin helhet i syfte att stärka företagens likviditet,

  b) en tredubbling av distributionsstödet,

  c) en fördubbling av anslaget till stöd för lokal journalistik och en höjning av takbeloppet till två miljoner kronor för att säkerställa en fortsatt journalistisk närvaro i svagt bevakade orter och områden samt en förlängning av den pågående ansökningsperioden för stöd till lokal journalistik till den 30 april och en förstärkning av resurserna hos Mediestödsnämnden för att kunna snabbehandla dessa ansökningar,

  d) en sänkning av kravet på minst 55 procent unikt innehåll för andratidningar för att möjliggöra ökad effektivitet i nyttjandet av allmänt innehåll, med syfte att i stället frigöra resurser för ökad mångfald inom opinionsjournalistik.

 4. TU hemställer om att regeringen omedelbart beslutar att genomförandet av den tidigare beslutade returpappersförordningen skjuts upp eller helst avskaffas helt.

Och det är beslut som inte kan vänta. Även här är det allvar – nu.

Victoria Svanberg
Ordförande, TU och delägare i NWT-koncernen
Jan Fager
Tf vd, TU

Artikeln publicerades först av Altinget den 2 april 2020.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.