Replik införd på DN Debatt den 5 dec 2019

Sveriges hushåll och konsumenter har inget att skämmas för – vi är det land i världen som återvinner mest tidningar och returpapper. Pappersbranschen har byggt upp och driver ett insamlingssystem som möjliggör att tidningsläsaren i nio fall av tio går till återvinningen på gården, på villauppfarten eller i kvarteret för att lämna tillbaka sin tidning till retursystemet. Vår ambition i dag och i framtiden är att varje tidning ska återvinnas och vi tar ansvar för att det framtida systemet fortsatt levererar högsta möjliga service, miljönytta och cirkularitet.

Avfall Sverige vill sätta en annan bild av verkligheten i sin debattartikel. Branschen anklagas för att inte ha framtida ambitioner eller historiken av att återvinna tidningar och returpapper på ett sätt som tillfredsställer svenska folket. Det vågar vi påstå faller på sin egen orimlighet.

Vi är en av flera aktörer som rapporterar in statistik till Naturvårdsverket som ger en god bild av vår återvinningsgrad, som i dag uppskattas till att ligga på över 90 procent.När vi frågar hushållen tycker 9 av 10 att det är enkelt att återvinna tidningar. Därför vet vi att vårt system genererar hög miljönytta och service.

Vi håller med miljöministern när hon säger att flexibilitet och icke detaljstyrande regelverk ska råda för det framtida insamlingssystemet. Framtiden kommer att bygga på samma grundmodell som i dag med fastighetsnära insamling och skäligt avstånd till närmsta återvinningsstation. En ökad möjlighet att göra anpassningar efter lokala behov och förutsättningar kommer göra det ännu enklare att lämna sin tidning till återvinningen i framtiden.

Den förenkling regeringen vill göra för att öka hushållens återvinning är i grund och botten bra och riktig. Men att ställa de krav som nu diskuteras på tidningar och returpapper kommer få helt andra och mer negativa effekter än vad regeringen önskar. Till skillnad från förpackningsmaterial så minskar efterfrågan på tryckta tidningar. Volymerna tidningspapper sjunker stadigt, med omkring tio procent varje år sedan 2007. Trenden förväntas accelerera med stora konsekvenser för samhället som följd.

Tidningsbranschen befinner sig i en tid av omställning med enorma utmaningar för att hantera förändrade läsarvanor och försämrade villkor för journalistiken. Ökad press på tidningsbranschen i form av krav att erbjuda ett utbyggt insamlingssystem kommer leda till dramatiskt ökade kostnader. Konsekvensen blir flera nedläggningar av lokala nyhetsaktörer, ökade abonnemangskostnader för tidningsläsare och färre aktörer och medborgare som deltar i samhällsdebatten.

Ett fördyrat retursystem med höjd kostnad på returpapper innebär dessutom att återvunnet papper blir mindre attraktivt att använda, vilket innebär ett bakslag för den cirkulära ekonomin. Det kan inte vara de effekterna som miljöministern eller kulturministern önskar. Vi befinner oss i en tid när samhällets aktörer gemensamt måste hitta ett sätt att uppfylla Agenda 2030. Att då pressa ett system som redan genererar hög miljönytta med bieffekten att det demokratiska samtalet tystnar och den cirkulära ekonomin undermineras är fel riktning. Vi förväntar oss att regeringen levererar en balanserad utformning av regelverket för tidningsåtervinningen så att andra samhällsintressen inte skadas.

Andreas Boo, Pressretur

Jeanette Gustafsdotter, TU – Medier i Sverige

Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter

Dennis Oscarsson Krook, Gratistidningarnas förening

Ravindra Parasnis, Grafiska Företagen

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.