Debattartikel i Resumé 7 oktober 2014: Grattis till kulturministerposten, Alice Bah Kuhnke! Vi önskar att vi kunde säga att din företrädare krattat manegen för dig – och att du nu kan skörda frukterna av två mandatperioder av framgångsrik mediepolitik. Det vore dessvärre att skönmåla. Mediepolitiken har gått på tomgång de senaste åtta åren, skriver Kerstin Neld, Charlotta Friborg, Per Hultengård och Unn Edberg.

 

Den orättvisa reklamskatten, som huvudsakligen drabbar dagspressen (TV- och internetreklam är undantagen) har sänkts men inte avskaffats, trots att det är tolv år sedan riksdagen bestämde att skatten ska bort så fort som möjligt. Där kan du verkställa riksdagens mycket tydliga beställning redan i höstens budgetproposition.

Samtidigt är tidnings- och tidskriftsbranschen hårt pressad. Annonsintäkterna sjunker och omställningskostnaderna skenar. Eftersom du är en läsande person har du säkert situationen klar för dig.

Låt oss kalla detta en gemensam utmaning. Journalistiken har en viktig demokratisk funktion, som granskare av den politiska och ekonomiska makten. Vi måste förstås göra huvuddelen av jobbet. Men vi behöver också din hjälp.

Som du vet sänktes momsen på böcker, tidningar och tidskrifter från 25 till 6 procent år 2002. En lyckad reform som tillgängliggjort journalistik och litteratur för fler.

Dessvärre håller den reformen på att upphävas. Inte genom ett politiskt beslut, utan i brist på ett politiskt beslut. Läsarna flyttar ut på internet, från papper till läsplatta. Men den reducerade momsen gäller bara papperstidningen – inte samma publikation i elektronisk form. Momsen på tidningar och tidskifter fyrdubblas alltså i takt med digitaliseringen.
Bakgrunden är EU:s föråldrade momsregler, som diskriminerar digital teknik. Den förra kommissionen inledde arbetet med att se över regelverket, men hann inte klart. Nu finns det en risk att översynen inte blir av alls.

Det finns skäl att vara optimistisk. Flera europeiska länder, däribland Frankrike, har valt att inte invänta EU-kommissionen och sänkt momsen på digitala publikationer i strid med EU:s regelverk. Att den nya skattekommissionären Pierre Moscovici är fransman bådar därför gott.

Samtidigt kräver en ändring av momsreglerna beslut i ministerrådet. Moscovici är maktlös så länge han inte har Europas regeringar bakom sig.
Det är därför vi vänder oss till dig.

Din företrädare var tydlig med att lika produkter och tjänster ska beskattas lika. Det var också Anders Borg. Men i EU valde de andra strider. Frågan om den digitala momsen kom bort.

Det är dags att ändra på det. Den höga momsen på digitala publikationer är inte bara orättvis – den sätter käpparna i hjulet för framtidens journalistik.

Prata med Magdalena Andersson, prata med dina kollegor i andra EU-länder, prata med kommissionen. Anta utmaningen och bli den första kulturministern på två mandatperioder som åstadkommer något stort på medieområdet.

Unn Edberg, chefredaktör Finansliv och ordförande i Sveriges Tidskrifter
Charlotta Friborg, publisher Östgöta Correspondenten och ordförande Tidningsutgivarna
Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter
Per Hultengård, vd Tidningsutgivarna

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.