Nedanstående debattartikel publicerades på Expressen Kultur 2022-11-11:

I förundersökningen mot Visbymördaren Theodor Engström framkommer att SVT:s vd Hanna Stjärne var en av måltavlorna i Almedalen, vid sidan av Ing-Marie Wieselgren och Annie Lööf. Han kartlägger henne och säger sig vara sekunder från att gå till attack. Under rättegången bekräftar Engström att han tänkt fortsätta mot fler offer. Ändå blir Stjärne inte målsägande. Hanteringen reser frågor kring om rättsvårdande myndigheter verkligen tar hotade journalister och mediechefers utsatthet på tillräckligt stort allvar.

Engström säger att han såg Wieselgren som ”representant för svensk psykiatri”, Lööf som ”representant för politikerna” och Stjärne som ”representant för media”. Under rättegångsförhöret med Engström framkom att Hanna Stjärne var måltavla 2.

Även ett stort antal andra svenska journalister förekommer i förundersökningen vilket visar att hat och hot om våld mot journalister är ett minst lika stort demokratiproblem som hat och hot mot politiker och andra samhällsföreträdare. Situationen är akut och samhället behöver ta krafttag mot den som hotar journalister och det fria ordet.

Att SVT:s vd Hanna Stjärne var en måltavlorna i Almedalen fick hon reda på först när hennes kollegor läste förundersökningen. I förundersökningen framkommer att Engström kartlägger Stjärne genom att spara ner några av hennes evenemang i Almedalen på sin telefon. Han passerade Stjärne som stod på en öppen scen, där Expressen höll debatt med flera andra publicister, och övervägde att attackera henne, men fortsatte mot Donners plats där mordet skedde omedelbart efter.

Engström bekräftar i förhör att han ser Stjärne som en del av ”fiendehären”. Trots detta informeras inte Sveriges televisions säkerhetsavdelning direkt när förundersökningsprotokollet blir offentligt. Polis och åklagare gör bedömningen att hon inte är målsägande.

Advokat Henrik Olsson Lilja och fd chefsåklagaren Jan Tibbling har utrett saken på uppdrag av SVT. De menar att den tilltalade genom sina åtgärder har passerat förberedelsepunkten till såväl terroristbrott som mord i förhållande till både Annie Lööf och Hanna Stjärne. Men det menas att rekvisiten för förberedelse är uppfyllda.

Deras slutsats är därför att beslutet att inte väcka åtal också för brottet mot Hanna Stjärne är felaktigt.

Fallet med Theodor Engström och mordhotet mot Hanna Stjärne kan inte betraktas som ett isolerat fall. Många mediechefer och journalister lever i dag med konstanta dödshot.

Vi i Utgivarna har i åratal drivit frågan om att hot och hat mot journalister måste tas på större allvar av rättsväsendet och samhället. Vi har på senare år upplevt att vi nått stor förståelse för detta i våra samtal med rikspolischefen, Säpo och riksåklagaren.

  • Bra att polisen 2016 införde specialistgrupper för demokratihotande brottslighet runt om i landet, och som ska utreda misstänkta brott mot journalister.
  • Bra att regeringen 2021 gav polismyndigheten ett särskilt uppdrag att stärka kompetensen om demokratibrott och att polisen ska redovisa detta nästa gång i mars 2023.
  • Bra att hovrättsrådet Anne Rapp tidigare i år föreslog en ny straffskärpningsgrund för brott mot journalister.
  • Men det är dåligt att det tagit så lång tid för rättsväsenet att agera, trots att polisens eget underlag slår fast att ”journalister utgör en särskilt ansatt grupp”.
  • Det är dåligt om brottsförebyggande åtgärder som mediebolag behöver vidta i sitt säkerhetsarbete förhindras av att nuvarande sekretesslagstiftning inte möjliggör för polis och åklagare att informera om exempelvis det som Hanna Stjärne nu har varit utsatt för.

Med den bakgrunden är det med förvåning vi tar del av åtalet där uppenbart hoten mot journalister inte tas på allvar. Det rimmar illa med de signaler som getts oss tidigare från rättsväsendets representanter och från riksdagen som särskilt lyft fram hatbrott mot journalister som en fara för demokratin.

Theodor Engström skred till verket och mördade Ing-Marie Wieselgren. Det är en tragedi för hennes familj, vänner och kollegor. En tragedi för det öppna samhället. För Almedalen kommer det nu finnas ett före och efter mordet.

Hot, oavsett yrkesgrupp, måste alltid bekämpas. Hot mot journalister riskerar det fria ordet. Om journalister tvingas arbeta med rädsla för sin egen säkerhet riskerar yttrandefriheten att successivt urholkas. En sådan utveckling är farlig för samhället.

Just därför behöver hela samhället sluta upp kring hoten. Se till att de som hotar ställs inför rätta. Aldrig utgå från att hoten är tomma. Det vet vi nu att de inte är, det finns gärningspersoner som är beredda att gå till handling. Att Sveriges Televisions högsta chef uppenbart också är en måltavla för mördaren borde ses i ljuset av terrorattentat och betraktas av rättsväsendet som något som allvarligt hotar demokratin.

Styrelsen för Utgivarna:
Christofer Ahlqvist, chefredaktör Göteborgs-Posten
Casten Almqvist, vd TV4
Cilla Benkö, vd Sveriges Radio
Anna Careborg, chefredaktör Svenska Dagbladet
Viveka Hansson, programdirektör TV4
Helle Klein, ordförande Sveriges Tidskrifter
Anne Lagercrantz, divisionschef SVT
Thomas Mattsson, senior rådgivare Bonnier News
Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter
Johan Taubert, vd Tidningsutgivarna
Sofia Wadensjö Karén, vd UR

Utgivarna är en intresseorganisation för svenska publicister. Medlemmar är Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Television, Sveriges Radio, UR och TV4.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.