Företrädare för tre av Sveriges största mediekoncerner, samt Tidningsutgivarnas vd, varnar i en gemensam debattartikel i Dagens Media för konsekvenserna av att Läkemedelverket vill skärpa reglerna för utlämnande av medicin köpt på nätapotek. Det riskerar att innebära försämringar både vad gäller leverans av beställda läkemedel och för den dagliga tidningsutdelningen, menar skribenterna.

Läkemedelverket vill skärpa reglerna för utlämnande av medicin köpt på nätapotek och föreslår att beställaren inte längre ska kunna få varorna levererade i postlådan. I stället måste de vara på plats när bud kommer och då legitimera sig. Alternativt bege sig till närmaste utlämningsställe, vilket för många på landsbygden kan handla om många mil.

De föreslagna förändringarna är tänkta att minska en påstådd risk för felleveranser, eller att förpackningar anländer trasiga eller inte alls. Men skulle detta bli verklighet så kommer det att slå hårt mot landsbygden. Också på sätt som Läkemedelverket inte alls tycks ha tänkt på.

Möjligheten att kunna beställa hem läkemedel, legitimera sig online och sedan få varorna bekvämt hem i postlådan har underlättat tillvaron för många. Men förslaget skulle även gå ut över tidningsläsandet och människors tillgång till nyheter och information. För sedan PostNord inte längre tar ansvar för att prenumeranter av dagstidningar faktiskt får sin tidning varje dag, transporteras läkemedel och andra varor ofta via distributionslösningar som byggts upp av medieföretag. Visst finns tidningarna numera även på nätet, men vi har en betydande andel läsare som fortfarande vill läsa sina nyheter på papper. Och det finns en stark överlappning mellan denna grupp och de äldre och boende på landsbygden som nu riskerar försämringar vad gäller leverans av beställda läkemedel.

För medieföretagen har denna samdistribution av tidningar, läkemedel och andra varor inneburit ett ekonomiskt tillskott som i tider av sjunkande annonsintäkter till följd av konkurrens från internationella techjättar, varit nödvändigt för att finansiera dagliga pappersupplagor till de prenumeranter som önskat detta. Om läkemedel inte längre får skickas på det sättet kommer det att innebära en intäktsförlust som är stor nog att förutsättningarna att upprätthålla distributionen påverkas. Att detta inte varit något Läkemedelsverket tänkt på framgår om inte annat av att varken branschorganisationen Tidningsutgivarna eller något av de medieföretag vi undertecknare representerar, fått myndighetens förslag på remiss.

Att öka leveranssäkerheten för läkemedel är säkerligen en vällovlig ambition, men av vad som framgår av remissvar från bland annat Sveriges Apoteksförening så handlar det problem som Läkemedelverket vill komma till rätta med, om extremt få fall: uppskattat för hela branschen är det enbart enstaka tiondels promille av alla försändelser som hamnar på avvägar eller kommer fram skadade. Mot den bakgrunden förefaller det som att stora negativa konsekvenser nu riskeras för att laga något som inte ens tycks trasigt.

Victoria Svanberg, ordförande NWT Media
Anders Eriksson, vd Bonnier News
Lina Hedenström, vd NTM
Johan Taubert, vd Tidningsutgivarna

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.