När regeringens utredare Mats Svegfors i dag presenterar sina förslag till nytt mediestöd så offentliggör också finansdepartementet sin egen utredning om eventuellt momsundantag för nyhetstidningar.

I ett upprop på DN Debatt påminner samtidigt över 80 lokaltidningsredaktörer att Svegfors-utredningen enligt sina direktiv inte fått ”lämna förslag eller bedömningar på skatte- och socialavgiftsområdet”. Och finansdepartementet väntas inte heller i dag lägga något förslag om återinförd nollmoms för nyhetsmedier.

Undertecknarna av uppropet konstaterar att detta är olyckligt av flera orsaker:

  1. Nollmoms är enligt oss den viktigaste stödformen för att skapa långsiktiga förutsättningar för fortsatt utgivning, eftersom den är teknikneutral och transformativ i omställningen till digitala prenumerationer och bidrar till att stärka betalrelationer mellan läsare och tidningar. Den är också administrativt enkel att hantera för både skatteverket och mediehusen.
  2. Nollmomsen är kostnadsneutral för skattebetalarna. Den uteblivna momsintäkten från dagspressen till staten uppskattas till cirka en halv miljard kronor, och därmed kan det totala mediestödsanslaget om ungefär det dubbla minska med samma belopp. Resterande medel kan då riktas mot tidningar som inte gynnas av nollmoms.
  3. Dagspressen hade nollmoms fram till sista december 1995 och ett återinförande är nu möjligt igen efter EU:s finansministrars beslut i Ekofin i höstas. Nollmoms för nyhetstidningar finns redan i flera länder och tidigare i år bekräftade exempelvis S-regeringen i Norges finansminister och kulturminister att stödformen bidragit till ökat mångfald i media.

Tidningsutgivarna instämmer helt i detta. Den regering som i höst lägger fram en proposition om nytt mediestöd måste ta ett helhetsgrepp och inkludera nollmoms i sitt förslag.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.