TU:s brev till finansminister Magdalena Andersson

Digitalmomsen

TU – Medier i Sverige välkomnade med stor tillfredsställelse din och kulturminister Alice Bah Kuhnkes tydliga besked (DN Debatt 24/1 2017) om att regeringen beslutat att inom EU aktivt verka för att mervärdesskattedirektivet snarast ska ge möjlighet för medlemsstaterna att tillämpa reducerad moms för e-böcker och andra digitala publikationer.

Vi noterade också er utfästelse om att om EU-kommissionens förslag blir verklighet avser regeringen att därefter så snart det är möjligt lägga fram förslag om en sänkning av momsen för digitala publikationer som är journalistiska eller litterära produkter (digitala tidningar och tidskrifter, tidningssajter och e-böcker) till 6 procent.

Vi har därefter, i samma positiva anda, haft möten och samtal med dina medarbetare på finansdepartementet och även lämnat in en rapport med förslag om hur en ändring av momsdirektivet skulle kunna genomföras i svensk rätt.

Dessvärre har, som bekant, frågan nu olyckligtvis blivit ett slagträ i en tvist i en annan fråga mellan Tjeckien och Frankrike och det förväntade beslutet vid Ekofin-mötet i juni kunde därför inte fattas.

För TU:s medlemmar, liksom andra medier, är digitalmomsen en helt avgörande framtidsfråga. Det är därför av yttersta vikt att ett beslut kan fattas vid ett kommande Ekofin-möte så snarast möjligt, så att regeringen i sin tur kan fullfölja med ett beslut om att ändra den svenska mervärdesskattelagstiftningen.

Skulle frågan fortsatta komma att hanteras inom ramen för den kommande – och bredare momsöversynen riskerar ett beslut att fördröjas ytterligare. Detta vore mycket olyckligt.

Vi vill därför uppmana dig och regeringen att – i linje med den ovan nämnda debattartikeln – så aktivt som möjligt verka för att säkerställa att ett beslut kan fattas snarast möjligt.

Stockholm den 6 november 2017

Jeanette Gustafsdotter, vd, TU – Medier i Sverige

Per Hultengård, chefsjurist, TU – Medier i Sverige

c.c: Fredrik Löfstedt, Sveriges ständiga representation i Bryssel

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.