Medieskatt

Svenska mediebolag beskattas i praktiken hårdare än globala it-jättar. Dagens regler ger sämre förutsättningar för de medier som satsar på granskande och undersökande journalistik. Och bättre för de som enbart fungerar som reklam- och medieplattformar. Här verkar TU för rättvisa och konkurrensneutrala förutsättningar.

 

EU-kommissionen svarar om momsen

Skatte- och revisionsföretaget KPMG har tidigare på TU:s uppdrag utrett möjligheterna för Sverige att återinföra ett s k kvalificerat momsundantag för allmänna nyhetstidningar. KPMG:s slutsats var att detta var möjligt.

läs mer

Utred mediestöd och moms!

TU har lämnat in en skrivelse till kultur- och finansdepartementet om vikten av att återinföra ett kvalificerat momsundantag för allmänna nyhetstidningar.

läs mer

Opinion

Johan Taubert, vd
076-545 24 05
johan.taubert@tu.se

Pin It on Pinterest