Branschorganisationen TU – Medier i Sverige uppmanar i dag regeringen att tydligt verka för en teknikneutral moms på nyheter under det möte Europas finans- och ekonomiministrar håller den 25 maj inom EU:s råd för ekonomiska och finansiella frågor. Därför lämnar TU i dag in en särskild och uppdaterad rapport till regeringen om hur digitalmomsregleringen kan utformas rättsligt.

– Förra året lovade finansminister Magdalena Andersson och kulturminister Alice Bah Kuhnke att sänka digitalmomsen så snart EU öppnat för den möjligheten. Men eftersom processen för att harmonisera momsen fastnat i Bryssel måste regeringen nu ta täten i den är frågan, säger Jeanette Gustafsdotter, vd på branschorganisationen TU – Medier i Sverige.

I Sverige och andra EU-länder har tidningar en lägre momssats än andra varor och tjänster. För Sveriges del är momsen sex i stället för 25 procent. Men den lägre momssatsen gäller enbart för tryckta tidningar. Momsen på den digitala versionen av samma tidning är 25 procent.

– I längden är det inte hållbart att momsen, i takt med digitaliseringen och våra nya medievanor, är fyra gånger så stor för digitala nyheter som för tryckta. Den här momsdiskrepansen blir extra tydlig när en växande andel av befolkningen vill ta del av nyheterna digitalt, kostnader för papper ökat och de utländska plattformarna kommit att dominera den digitala annonsmarknaden, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige.

TU skriver i brevet att det nu viktigt att regering och riksdag arbetar konstruktivt och med en öppen attityd för att snarast möjligt införa en teknikneutral moms. Annars, skriver TU, finns en risk att nyhetsbevakningen i landet försvagas och att en rad tidningar försvinner. Tillsammans med brevet lämnade TU också in en särskild och uppdaterad rapport, ”Mervärdesskatt på digitala medier”, till regeringen om hur digitalmomsregleringen kan utformas rättsligt (se bilaga).

Brevet till regeringen i sin helhet

Dagens höga moms på digital journalistik riskerar att leda till färre redaktioner, fler vita fläckar på mediekartan och en försvagad demokrati. Det skrev 39 publicister nyligen i en debattartikel som publicerades i en lång rad tidningar. I artikeln uppmanade publicisterna regering och riksdag att införa en teknikneutral moms. Det är en uppmaning som branschorganisationen TU – Medier i Sverige instämmer i helt och fullt. Nu måste regeringen ta täten i EU och aktivt verka för att grundfrågan blir löst, så vi äntligen kan få en rättvis och teknikneutral moms på nyheter.

I början av förra året lovade finansminister Magdalena Andersson (S) samt kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) på DN Debatt (25/1 2017), att sänka digitalmomsen så snart EU, som reglerar momsfrågorna, öppnat för den möjligheten. I Sverige och andra EU-länder har tidningar en lägre momssats än andra varor och tjänster. För Sveriges del är momsen sex i stället för 25 procent. Men den lägre momssatsen gäller enbart för tryckta tidningar. Momsen på den digitala versionen av samma tidning är 25 procent.

Men efter det att ministrarna skrev sin debattartikel har EU:s arbete för en momsharmonisering gått i baklås på grund av en annan konflikt mellan Frankrike och Tjeckien. Och där står vi nu. Det samtidigt som en allt större del av befolkningen vill ta del av nyheterna digitalt och tidningarnas kostnader för distribution och papper ökat markant.

Nu på fredag, 25 maj, har regeringen ett utmärkt tillfälle att verka för en lösning på momsfrågan. Då samlas nämligen Europas finans- och ekonomiministrar för möte inom EU:s råd för ekonomiska och finansiella frågor. Och på det mötet måste momsfrågan upp på bordet. Den får inte prioriteras bort. Frankrikes och Tjeckiens interna konflikt kan inte år efter år hålla tillbaka journalistiken och undergräva mediebranschens förutsättningar i stora delar av EU. För i längden är det naturligtvis inte hållbart att momsen, i takt med digitaliseringen och våra nya medievanor, är fyra gånger så stor för digitala nyheter som för tryckta.

I debattartikeln pekade publicisterna på de positiva effekter momssänkningar på digitala nyheter haft i länder som Norge och Frankrike. Där betalar nu allt fler för sina digitala nyheter och nyhetsmedierna får en växande andel av sina intäkter från läsarna. Den sänkning som Frankrike, vilket till skillnad från Norge är ett EU-land, gjort ses av EU som ett brott mot gällande regler. Det är ytterligare en anledning till att hitta en konstruktiv lösning.

Publicisterna lyfte också fram ett nytt förslag från den danska regeringen. Det danska förslaget går ut på att kompensera nyhetsmedierna för momsen till dess att moderna regler är på plats inom EU. Det är en lösning som finansministern uttryckt intresse för.

TU menar att en parallell process på nationell nivå måste inledas omgående, inte minst så att en omläggning av den svenska digitalmomsen kan ske, så snart en direktivförändring börjat gälla. I det arbetet bör, även för svensk del, möjligheten för medlemsstaterna att tillämpa en lägre skattesats än i dag, inklusive nollskattesats, noga övervägas.

TU lämnar därför i dag in en särskild och uppdaterad rapport till regeringen om hur digitalmomsregleringen kan utformas rättsligt.

Nu är det viktigt att regering och riksdag både hemma och i EU arbetar konstruktivt och med en öppen attityd för att snarast möjligt införa en teknikneutral moms. Annars riskerar vi att nyhetsbevakningen i landet försvagas och att en rad tidningar försvinner. Det är en fråga som inte kan vänta.

Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige

BILAGA: Mervärdesskatt och digitala medier

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.