Regeringen väntas inom kort tillsätta en utredning som ska ta fram förslag om framtidens mediestöd.

Det är viktigt att direktiven till den utredningen inte bara omfattar de direkta mediestöden utan också frågan om att undanta omsättning av allmänna nyhetstidningar från moms.

TU har låtit KPMG utreda om ett sådant undantag är möjligt i förhållande till EU:s momsdirektiv och fått detta bekräftat.

Det framhåller TU i dag i en skrivelse till kultur- och finansdepartementet.

TU-skrivelsen kan läsas här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.