I en tid då misstron mot de traditionella medierna växer måste medierna bli ännu bättre på att förklara vad de gör och varför. Därför drar TU igång en treårig informationskampanj om medier och trovärdighet.

Varannan svensk nyhetskonsument får till stora delar sina nyheter från andra håll än de traditionella medierna. Det visar en ny undersökning som Handelshögskolan i Stockholm och de sju största nyhetssajterna presenterade nu i december månad. Den visar också att var femte svensk misstror medierna. Det är allvarligt.

Studien bygger på analyser av användarmönstren för 38 000 personer på sajterna för Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio, SVT och Upsala Nya Tidning. Dessutom har man intervjuat 4 000 personer för att se vad som motiverar användarna och vad som delas i sociala medier.

Och det visar sig att vi ser en allt större spridning i hur befolkningen tar del av nyheter. Hälften av oss som lyssnar, läser eller tittar på nyheter gör det framför allt via de traditionella kanalerna, som dagspress, radio och tv. Hälften av befolkningen läser till exempel en tryckt dagstidning en vanlig dag. Den här gruppen, som vänder sig till de etablerade medierna, deltar och använder enligt studien till stora delar också redaktionellt material i sociala medier.

Men den andra hälften visar upp ett annat mönster. De vänder sig i mindre utsträckning till etablerade medier. Och 21 procent, ungefär var femte nyhetskonsument, uttrycker till och med en aktiv misstro till de traditionella medierna.

Det finns en sak som de olika grupperna säger sig ha gemensamt. De värdesätter opartiskhet och saklighet. Vi menar att det inte finns någon bättre garant för att den kvalificerade informationen som nyhetskonsumenterna efterfrågar är saklig och opartisk än kraftfulla nyhetsredaktioner. Det är i de etablerade mediehusen som den källkritiska kunskapen är som allra mest utbredd. Och det är där insikterna i det journalistiska hantverket är som djupast. Men vi måste bli ännu bättre på att förklara vad vi gör och varför vi gör på vissa sätt.

Därför kommer TU att i januari 2017 lansera ett första steg i en treårig informationskampanj om medier och trovärdighet. Det första steget innehåller annonser för tryckta och digitala kanaler som lyfter fram pressetiken. Att vi har ett fungerade självreglerande pressetiskt system i Sverige, ett system som guidar redaktionerna i det dagliga nyhetsarbetet och ger den som känner sig felaktigt behandlad i pressen möjlighet till upprättelse.

Steg två blir att belysa systemet med ansvarig utgivare, medan ett annat att redovisa en egen studie av hur nyhetskonsumenternas syn på vissa typer av nyheter.

Vi måste som sagt bli ännu bättre på att förklara det vi gör. Men vi kompromissar aldrig när det gäller journalistikens kärnuppdrag. Vi ska fortsätta att vara källkritiska, redovisa fakta, granska kritiskt och hålla hög relevans. Sanna, riktiga nyheter.

Jeanette Gustafsdotter, vd TU

Krönika i Medievärlden 19 december 2016

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.