TU:s ordförande Victoria Svanberg, tillika ordförande för News Media Europe, skriver i den europeiska nättidningen Euractiv om varför reglering av internet måste gå hand i hand med pressfriheten.

I artikeln konstateras att pressfriheten alltför ofta tas för given i EU. Ändå utsätts nyhetsredaktioner dagligen för politiska och ekonomiska påtryckningar, även i medlemsstater med välfungerande demokratiska institutioner. Som företrädare för över 2 400 medietitlar förespråkar News Media Europe största möjliga pressfrihet – för medborgarnas och den demokratiska debattens bästa. Det inkluderar möjligheten för redaktörer och journalister att bedriva journalistisk granskning och rapportera om nyheter, utan onödiga restriktioner från vare sig politiker, kommersiella aktörer eller techjättar.

Därför måste internetreglering och pressfrihet gå hand i hand. Viktiga grundprinciper och friheter står på spel om vi överlåter till internationella storföretag att granska och bedöma journalistik. Lagen om digitala tjänster (DSA) är en unik möjlighet att lägga grunden för långsiktigt hållbara relationer mellan medier och nätaktörer, och samtidigt skydda pressfrihet och journalistisk integritet.

Hela artikeln (på engelska) finns att läsa på euractiv.com.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.