Ståndpunkt

Ståndpunkt

Jeanette Gustafsdotter, vd
08-692 46 90, 070-624 45 56
jeanette.gustafsdotter@tu.se

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jan Fager, jurist
08-692 46 06, 0703-92 34 44
jan.fager@tu.se

Jeanette Gustafsdotter, vd
08-692 46 90, 070-624 45 56
jeanette.gustafsdotter@tu.se

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jan Fager, jurist
jan.fager@tu.se
08-692 46 06, 0703-92 34 44

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är ett fundament i det svenska samhället. Den ger oss alla, stor som liten, rik som fattig, med eller utan makt, en rätt till insyn i vad stat, myndigheter, kommuner och allmänna organ håller på med.

Det är ingen medierättighet utan en medborgerlig rättighet – en rätt för dig och för mig och alla andra att få veta. Så att vi kan göra vår röst hörd.

Och det är viktigt!

  • Insyn och offentlighet garanterar rättssäkerhet, t ex så att inte lika fall behandlas olika.
  • Insyn och offentlighet säkrar effektiviteten i myndigheternas arbete och motverkar korruption.
  • Insyn och offentlighet säkrar demokratin. Stat och myndigheter fattar massor av beslut som berör oss alla som medborgare. Har vi insyn i detta kan vi påverka, och vara delaktiga.

Kunskap ger makt och inflytande – och därför är offentlighetsprincipen så viktig!

Svårt med yttrandefriheten

Det är så lätt att var för den – och samtidigt så lätt att välja bort den.

Om man frågar 100 svenska politiker – på riks- eller lokalnivå – om de är för eller emot yttrandefriheten så kommer garanterat samtliga 100 säga att de är för yttrandefriheten. Om man frågar samma 100 politiker om de är för eller emot ett starkt skydd för den personliga ingeriteten, så kommer de garanterat svara att de är för ett starkt skydd för den personliga integriteten.

läs mer

Vi måste stå upp för offentlighetsprincipen

Debattartikel Dagens Samhälle 26/4 2016: För TU är öppenhet, offentlighet och insyn grundpelare i Sveriges statsskick. Därför förstår vi inte hur regeringen tänker då den först hyllar öppenhet, offentlighet och insyn som principer, för att sedan gång efter annan sortera bort dessa principer i detaljförslag. Det kan vi inte acceptera.

En gång varje mandatperiod i riksdagen brukar det trilla ut en departementspromemoria från justitiedepartementet med den anspråkslösa rubriken ”Några frågor om sekretess”. De senaste åren har den kallats ”Några frågor om offentlighet och sekretess”, för att liksom markera att departementet minsann inte bara tänker på sekretess utan också värnar offentligheten. Det är dock en sanning med modifikation.

läs mer

Svårt med yttrandefriheten

Det är så lätt att var för den – och samtidigt så lätt att välja bort den.

Om man frågar 100 svenska politiker – på riks- eller lokalnivå – om de är för eller emot yttrandefriheten så kommer garanterat samtliga 100 säga att de är för yttrandefriheten. Om man frågar samma 100 politiker om de är för eller emot ett starkt skydd för den personliga ingeriteten, så kommer de garanterat svara att de är för ett starkt skydd för den personliga integriteten.

läs mer

Vi måste stå upp för offentlighetsprincipen

Debattartikel Dagens Samhälle 26/4 2016: För TU är öppenhet, offentlighet och insyn grundpelare i Sveriges statsskick. Därför förstår vi inte hur regeringen tänker då den först hyllar öppenhet, offentlighet och insyn som principer, för att sedan gång efter annan sortera bort dessa principer i detaljförslag. Det kan vi inte acceptera.

En gång varje mandatperiod i riksdagen brukar det trilla ut en departementspromemoria från justitiedepartementet med den anspråkslösa rubriken ”Några frågor om sekretess”. De senaste åren har den kallats ”Några frågor om offentlighet och sekretess”, för att liksom markera att departementet minsann inte bara tänker på sekretess utan också värnar offentligheten. Det är dock en sanning med modifikation.

läs mer

Pin It on Pinterest