Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är ett fundament i det svenska samhället. Den ger oss alla rätt till insyn i vad stat, myndigheter, kommuner och allmänna organ håller på med. Det är ingen medierättighet utan en medborgerlig rättighet – en rätt för dig och för mig och alla andra att få veta.

 

Opinion

Johan Taubert, vd
076-545 24 05
johan.taubert@tu.se

Pin It on Pinterest