Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är ett fundament i det svenska samhället. Den ger oss alla rätt till insyn i vad stat, myndigheter, kommuner och allmänna organ håller på med. Det är ingen medierättighet utan en medborgerlig rättighet – en rätt för dig och för mig och alla andra att få veta. TU inrättade 2021 ett årligt Offentlighetspris – en utmärkelse och ett hedersomnämnande till den kommun, myndighet eller annan offentlig förvaltning som i praktisk handling uppfattas göra sitt bästa för att säkerställa medborgarnas och mediernas insyn och för att offentlighetsprincipen ska fungera.

 

Opinion

Johan Taubert, vd
076-545 24 05
johan.taubert@tu.se

Pin It on Pinterest