Opinion

TU arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle. TU kämpar för den svenska tryck- och yttrandefriheten och påverkar politiker och allmänhet i frågor som är av avgörande betydelse för mediebranschen – och därmed för vår demokrati.  Vi verkar för att påverka beslutsfattare för att de ska fatta beslut och genomföra förändringar som är bra och viktiga för våra medlemmar och deras medarbetare. Här kan du läsa mer om vad vi tycker i olika frågor.

Våra pressmeddelanden finns här.

Remissvar gällande sekretess vid ingångsavdrag

TU avstyrker förslaget om absolut sekretess för uppgifter om beslut om godkännande och upphörande om så kallade ingångsavdrag mot bakgrund av det insynsintresse som föreligger. TU förordar istället en sekretessbestämmelse med ett rakt skaderekvisit, det vill säga med en presumtion för offentlighet.

läs mer

Opinion

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jan Fager, tf vd och jurist
08-692 46 06, 073-069 00 31
jan.fager@tu.se

Pin It on Pinterest