Opinion

TU arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle. TU kämpar för den svenska tryck- och yttrandefriheten och påverkar politiker och allmänhet i frågor som är av avgörande betydelse för mediebranschen – och därmed för vår demokrati.  Vi verkar för att påverka beslutsfattare för att de ska fatta beslut och genomföra förändringar som är bra och viktiga för våra medlemmar och deras medarbetare. Här kan du läsa mer om vad vi tycker i olika frågor.

Våra pressmeddelanden finns här.

Remiss: TU tillstyrker förslaget till en ny förordning om skolenhetsregister

TU tillstyrker, mot bakgrund av den uppkomna situationen, förslaget till en ny förordning om skolenhetsregister. TU konstaterar samtidigt att det finns ett mera djupgående strukturellt problem kring statistiksekretessen i OSL 24 kap. 8 § och utgår från att regeringen fortsatt utreder den frågan och återkommer med förslag för att undanröja problemet med bristande insyn.

läs mer

Upprop för pressfrihet i Belarus

Svårigheterna att verka för en fri och oberoende journalistisk rapportering har eskalerat efter söndagens presidentval i Belarus. TU, SJF, FGJ, RUG och PK vill se ett omedelbart frisläppande av de journalister som gripits och fängslats enbart för att de utför sitt arbete med att rapportera om vad som pågår i landet.

läs mer

Opinion

Thomas Mattsson, tf vd
070-728 82 53
thomas.mattsson@tu.se 

Tobias Lindberg, analys- och opinionsansvarig
08-692 46 08, 076-527 46 40
tobias.lindberg@tu.se

Pin It on Pinterest