En viktig faktor för att svenska nyhetstidningar ska kunna nå ut med information är tillgång till papper. Trots att Sverige är ett skogrikt land så har en hel del pappersproduktion lagts ned, till exempel i Hylte, Kvarnsveden och hos SCA. Det har lett till brist – och kraftiga prishöjningar – på så kallat grafiskt papper för tidningstryck. Detta har inneburit att enskilda tidningar under perioder bara haft papperslager för några dagar.

De höga papperskostnaderna innebär en särskild utmaning för gratistidningarna, som inte kan kompensera med prishöjningar. I stället tvingas man titta på packningsgraden, det vill säga fördelningen mellan annonser och redaktionellt innehåll i tidningen. Och Stampen Medias gratistidning Varbergsposten läggs ned, bland annat på grund av höjda papperspriser.

En bakgrund till pappersbristen är att det är mer lönsamt att tillverka förpackningsmaterial och mjukpapper (toalettpapper, hushållspapper, pappershanddukar etc.). Över 90 procent av allt tidningspapper är återvunnet och kan återvinnas 6–7 gånger, men när returfiber i stället används till förpackningar som går till kartong vid återvinningen, måste det in färskt fiber för att upprätthålla volymerna. Det här är kort sagt ett mycket instabilt system.

Och problemet är inte bara svenskt. I hela Europa är bristen på returpapper så stor att tryckerier på många håll står stilla. Pappersbruk har dessutom stängt på grund av höga el-priser – upp till tredubblingar – så att det inte lönar sig att tillverka tidningspapper. Även gaspriserna har i Europa ökat med 300–400 procent under det senaste halvåret, vilket förstärker problemen för pappersbruken. Detta har lett till att tidningar tvingas gå ner i format, alltså blivit tunnare och då med mindre utrymme för information.

För TU och våra medlemmar är det här ytterst allvarliga utmaningar som kan hota människors tillgång till dagliga tidningar. Och även om nätupplagor och andra digitala lösningar är en viktig och växande del av den totala mediekonsumtionen så är papperstidningen fortfarande oundgänglig för många, såväl läsare som annonsörer.

Därför är TU en aktiv part i debatten, som remissinstans och opinionsbildare, för bästa möjliga förutsättningar för tidningsbranschen att få tillgång till papper till ekonomiskt rimliga villkor – och därmed kunna garantera tillgången till fri och obunden press.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.