Den 18 mars överlämnades återigen ett brev till Eritreanska ambassaden i ett försök att befria den fängslade journalisten Dawit Isaak. Överlämnare denna gång var TU:s VD Anna Serner och vice ordförande PeO Wärring, chefredaktör på Eskilstuna-Kuriren. Serner och Wärring försökte också få till stånd ett möte med ambassadören för att få information om ärendet, men hänvisades till svenska UD.