Debattartikel i Svenska Dagbladet den 3 maj 2012. Tre svenska journalister sitter alltjämt fängslade för att de slagits för det fria ordet. I dag hedrar vi Dawit Isaak, Martin Schibbye och Johan Persson – och fortsätter deras kamp. Det skriver Jonas Nordling, Journalistförbundet, Jeanette Gustafsdotter, Utgivarna och Per Hultengård, Tidningsutgivarna (TU).

I dag uppmärksammas pressfriheten världen över. Det görs sedan 1993 på initiativ av Unesco för att hedra de uppoffringar som skett för att uppnå pressfrihet, och för att påminna världens regeringar om att yttrandefriheten är en grundläggande mänsklig rättighet. På alltför många platser är pressfriheten fortfarande bara en dröm.

Hundratals journalister och publicister sitter alltjämt fängslade trots att allt de gjort sig skyldiga till är att hävda sina mänskliga rättigheter. Det är deras uppoffringar vi hedrar i dag. Tre av dem är svenskar, fängslade i Eritrea och Etiopien. Dawit Isaak har vägrats en rättegång i tio år. Martin Schibbye och Johan Persson är dömda för medhjälp till terrorism. Men det enda som dessa tre har gjort sig skyldiga till är att slåss för det fria ordet.

Det demokratiska samhället ger dig rätten att bilda en egen uppfattning. Och det är samtidigt den enda skyldighet du har gentemot demokratin. Men ingen kan skaffa en åsikt i varje enskild samhällsfråga, än mindre samla in den information som i så fall skulle krävas. Det är därför journalistiken spelar en så avgörande roll i en fungerande demokrati – och det är därför den fria pressen alltjämt måste försvaras.

Fri journalistik finns så länge vi är beredda att värdesätta den. Den källkritiska, allsidigt rapporterande nyhetsjournalistiken är garanten för att demokratins medborgare kan bilda sig en egen uppfattning. I den digitala världens oöverskådliga utbud av information är den professionella journalistiken viktigare än någonsin.

Den goda journalistiken har bara en uppdragsgivare – demokratin. Den verkar i allmänhetens tjänst, för alla, och väjer inte för något. Det brus av information som når oss via digitala plattformar och sociala medier kräver en fast och vederhäftig hållpunkt. Yttrandefriheten leder till en tillvaro där allsköns information och uttalanden blandas friskt.

I ett land med yttrandefrihet finns därför utrymme även för åsikter som är upprörande, irrationella och falska. En mångfald bestående av även sådana åsikter kräver därför någon som tar ett strukturerat ansvar.

Tidningsutgivarnas medlemsföretag tar fullt ansvar för att uppgifterna i utgivningen är i enlighet med det pressetiska regelverket. Och varje medlem i Journalistförbundet tar ansvar för att följa yrkesreglerna. Och allmänheten kan anmäla såväl utgivare som enskild medlem i Journalistförbundet, genom Allmänhetens Pressombudsman, Pressens Opinionsnämnd och Yrkesetiska nämnden. Dessa tre instanser står alla fria från lagar och förordningar, eftersom en fri press måste stå fri från påverkan av utomstående.

Den fria pressen ger en trygghet som varje demokratisk medborgare måste få känna. Men det är en trygghet som måste värnas. Om du inser den fria pressens funktion först när den upphört – då är det för sent. Det är därför vi i dag hedrar de som kämpat och fortsätter att kämpa för fri press. Och det är därför vi i dag ber dig attfortsätta stötta den fria pressen. För din egen och för demokratins skull.

JONAS NORDLING
ordförande, Journalistförbundet

JEANETTE GUSTAFSDOTTER
tillträdande vd, Utgivarna

PER HULTENGÅRD
tillträdande vd, Tidningsutgivarna (TU)

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.