– Så länge Dawit Isaak och andra fängslade journalister inte släpps fria ska det icke-humanitära biståndet till Eritrea villkoras, sa Eva-Britt Svensson (V) och Olle Schmidt (FP) i ett gemensamt uttalande den 29 maj.

– Biståndet till Eritrea bör kopplas till tydligt krav på frigivning av Dawit Isaak och övriga journalister, fortsatte eu-parlamentarikerna Eva-Britt Svensson (V) och Olle Schmidt (FP) i sitt gemensamma uttalande vid en pressträff i riksdagen den 29 maj.

De har båda varit engagerade för att få journalisten och svenske medborgaren Dawit Isaak fri, och har sökt och fått stöd i EU-parlamentet. Även TU och ENPA (European Newspaper Publishers Association) står bakom kravet.

– Det finns inskrivet i biståndsavtalet att Eritrea ska respektera de mänskliga rättigheterna. Vi måste ställa krav bakom orden. Vi måste visa att vi menar allvar i EU-parlamentet. Vi kan inte fortsätta betala ut bistånd till länder som inte respekterar de mänskliga rättigheterna, säger Eva-Britt Svensson.

– Det första vi ska göra när det nya parlamentet är på plats är att ställa krav på en delegationsresa till Eritrea. Det är viktigt att Sverige, under ordförandeskapet, lyfter frågan. EU är en röst i världen som är starkares än Sveriges, säger Olle Schmidt.

Om Eva-Britt Svensson och Olle Schmidt får som de vill kommer en officiell EU-delegation att resa till Eritrea i september.

Följande pressmeddelande gick ut i samband med presskonferensen. TU står bakom i egenskap av representant för ENPA.

På initiativ av EU-parlamentarikerna Eva-Britt Svensson (V) och Olle Schmidt (FP) antog EU-parlamentet i januari i år en resolution som kräver att Eritrea friger den svenske journalisten Dawit Isaak.

Resolutionen handlar om situationen i Afrikas horn, och kritiserar att många journalister hålls fängslade i dessa länder. Dawit Isaaks fall nämns specifikt, eftersom han är EU-medborgare.

Både Svensson och Schmidt menar att deras framgång med att få EU-parlamentet att kräva omedelbart frigivande av Dawit Isaak inte räcker.

Därför intensifieras nu ansträngningarna på Europanivå med att verka för Dawit Isaaks, och andra fängslade journalisters, frigivning.

Vänsterpartiet och Folkpartiet, tillsammans med medieorganisationerna European Federation of Journalist och European Newspaper Publishers Association, riktar nu ett krav till det blivande EU-parlamentet:

* Ompröva det icke-humanitära biståndet till Eritrea
Så länge Dawit Isaak och andra fängslade journalister inte släpps fria ska det icke-humanitära biståndet till Eritrea villkoras. Biståndet till Eritrea bör kopplas till tydligt krav på frigivning av Dawit Isaak och övriga journalister.

Svensson och Schmidt aviserar här även planerade åtgärder inför nästa mandatperiod i EU-parlamentet.

Eva-Britt Svensson (V)
– Jag begärde i februari att EU-parlamentet skulle kontakta Eritreas regering. Jag fick ett direkt löfte om det, och nu har EU-parlamentets ordförande Hans-Gert Pöttering krävt i ett skarpt formulerat brev att en tjänsteman från EU-kommissionen ska få besöka Dawit Isaak tillsammans med en läkare.

– Oavsett utgången av detta brev tänker jag själv åka till Eritrea för att trycka på eritreanska myndigheter. Jag kommer också att verka för en anmälan för folkrättsbrott till den Internationella domstolen.

– Under det svenska ordförandeskapet i EU lovar jag själv och Olle Schmidt att anordna ett större möte i europaparlamentet för att, tillsammans med berörda parter, diskutera Dawit Isaaks frisläppande.

Olle Schmidt (FP)
– Jag instämmer till fullo med Eva-Britt i kravet på att kommissionen tillsammans med en läkare måste få besöka Isaak. Vi vet att hans hälsoläge är kritiskt.

– Om jag blir omvald till Europaparlamentet kommer jag också att försöka resa till Eritrea och själv försöka få klarhet i Isaaks situation.

– Jag skrev igår ett ytterligare ett brev till EU:s biståndskommissionär Louis Michel och bad honom, eller hans efterträdare, att personligen åka till Asmara. President Afewerkis aggresiva tonläge gentemot den svenska regeringen omöjliggör nog att utrikesminister Bildt får tillträde till landet. Men Michel har tidigare träffat Afewerki och representerar trots allt 27 medlemsländer.

– Vi får aldrig ge upp i kampen för att få den svenske medborgaren Isaak fri och återförenad med sin familj i Sverige.

2009-05-29

Folkpartiet
Vänsterpartiet
European Federation of Journalist (EFJ)
European Newspaper Publishers Association (ENPA)

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.