Idag tidsbestämdes domen för de två svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson till 11 års fängelse för terrorbrott och olaga inresa i Etiopien.

– Domen visar att det får vara slut med måttligheten nu. Carl Bildt uttalade sig när de fälldes att Sveriges regering jobbar med tydlig diplomati. Det räcker inte! Det måste bli övertydlig diplomati och Sverige måste nu använda alla till buds stående medel för att få svenskarna fria, säger Tidningsutgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter.
– Det är också viktigt att man på EU-nivå kraftigt markerar mot Etiopiens hantering av ärendet. Det handlar inte bara om två svenska medborgare som dömts för ett brott som inte är ett brott. Det handlar om allas rätt till pressfrihet – och sanningen.

Enligt Reportrar utan gränser hamnar Etiopien långt ner i pressfrihetsindexet, på plats 134 av 178.

– Mediers rätt att fritt granska makten är en grundbult i en rättsstat. Begränsningar av eller hot mot medier och journalister är ett angrepp inte bara på de direkt inblandade personerna, utan på hela samhället, säger Jeanette Gustafsdotter.

Tidningsutgivarna vill uttrycka sitt djupaste stöd för de frihetsberövade svenskarna – och uppmana alla att verka för deras omedelbara frigivande.

Vid frågor kontakta:
Jeanette Gustafsdotter, vd TU, Tidningsutgivarna
Mobil: 070-624 45 56

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.