World_Press_Freedom_Day_2011

Pressfrihetsdagen den 3 maj uppmärksammas av många tidningar och medier för att erinra om tryck- och yttrandefriheten och om vilken central roll fria massmedier har för demokratin och för ekonomisk, kulturell, politisk och social utveckling. Den internationella utgivarorganisationen WAN-IFRA har tagit fram ett omfattande material som TU:s medlemsföretag har rätt att publicera.

Årets tema är ”Silence kills democracy…but a free press talks”. I materialet finns artiklar – bl a en artikel av Norrans förre ansvarige utgivare Anette Novak – fotografier, teckningar m m.

Allt material kan användas fritt under förutsättning att källan anges och hämtas här.