World_Press_Freedom_Day_2011

Pressfrihetsdagen den 3 maj uppmärksammas av många tidningar och medier för att erinra om tryck- och yttrandefriheten och om vilken central roll fria massmedier har för demokratin och för ekonomisk, kulturell, politisk och social utveckling. Den internationella utgivarorganisationen WAN-IFRA har tagit fram ett omfattande material som TU:s medlemsföretag har rätt att publicera.

Årets tema är ”Silence kills democracy…but a free press talks”. I materialet finns artiklar – bl a en artikel av Norrans förre ansvarige utgivare Anette Novak – fotografier, teckningar m m.

Allt material kan användas fritt under förutsättning att källan anges och hämtas här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.