Public service

TU anser att public service har en viktig och i vissa fall omistlig roll i det svenska medieutbudet. Men public service-uppdraget måste definieras tydligare. Vad det handlar om är en offentligt finansierad verksamhet som konkurrerar med fria medier. Den bör inte, genom till exempel utvidgning till nya verksamheter, tillåtas undergräva förutsättningarna för andra medier att verka.

 

Opinion

Johan Taubert, vd
076-545 24 05
johan.taubert@tu.se

Pin It on Pinterest