Public service

TU anser att public service har en viktig och i vissa fall omistlig roll i det svenska medieutbudet. Men public service-uppdraget måste definieras tydligare. Vad det handlar om är en offentligt finansierad verksamhet som konkurrerar med fria medier. Den bör inte, genom till exempel utvidgning till nya verksamheter, tillåtas undergräva förutsättningarna för andra medier att verka.

 

Den viktiga balansen mellan offentligt finansierade medier och privatägda

Konkurrensen mellan de privatägda medierna och public service har under en lång följd av år berikat den svenska mediemarknadens publicistiska utbud. Men som den här rapporten visar är det inte bara public service som behöver rimliga förutsättningar. Det gör även de privata medier som på ort och ställe informerar om vad som händer lokalt, granskar makthavare och bedriver debatt.

läs mer

Opinion

Johan Taubert, vd
076-545 24 05
johan.taubert@tu.se

Pin It on Pinterest