Public service

TU anser att public service har en viktig och i vissa fall omistlig roll i det svenska medieutbudet. Men public service-uppdraget måste definieras tydligare. Vad det handlar om är en offentligt finansierad verksamhet som konkurrerar med fria medier. Den bör inte, genom till exempel utvidgning till nya verksamheter, tillåtas undergräva förutsättningarna för andra medier att verka.

 

Public service-propositionen 2019

Regeringen har nu lagt fram sin public service-proposition. Förslagen i propositionen anger de villkor och riktlinjer för den verksamhet som ska bedrivas av programföretagen Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT) och Utbildningsradion (UR) under den kommande tillståndsperioden 1 januari 2020 – 31 december 2025.

läs mer

Opinion

Johan Taubert, vd
076-545 24 05
johan.taubert@tu.se

Pin It on Pinterest