Public service

TU anser att public service har en viktig och i vissa fall omistlig roll i det svenska medieutbudet. Men public service-uppdraget måste definieras tydligare. Vad det handlar om är en offentligt finansierad verksamhet som konkurrerar med fria medier. Den bör inte, genom till exempel utvidgning till nya verksamheter, tillåtas undergräva förutsättningarna för andra medier att verka.

 

Tre viktiga principer i ett public service-perspektiv

Hur ska Sveriges Radio, SVT och UR drivas i framtiden? Hur ska deras uppdrag se ut? Och hur ska de finansieras? Det är tre av de frågor som den parlamentariska public service-kommittén utrett sedan december 2016. Kommitténs slutrapport ska redovisas senast den 29 juni 2018. TU att det är viktigt att lyfta fram tre centrala principer i relationen mellan public service och de privata medierna: lika-, gränsdragnings- och kontrollprincipen.

läs mer

Den lokala demokratin kan hotas

Medier mår bra av konkurrens. Men det måste vara på rättvisa villkor. Den parlamentariska kommitté som nu tittar på hur public service ska se ut i framtiden måste även väga in andra mediers situation, annars riskerar vi ett betydligt sämre medieutbud och en svagare demokrati.

läs mer

Opinion

Johan Taubert, vd
076-545 24 05
johan.taubert@tu.se

Pin It on Pinterest