Public service

TU tycker om public service – till skillnad från vad många tror. Vi anser att public service-verksamheten har en viktig och i vissa fall omistlig roll i det svenska medieutbudet. Men public service-uppdraget måste definieras tydligare. Och man måste komma ihåg att vad det handlar om är en offentligt finansierad verksamhet som konkurrerar med fria medier. Därför måste man – i synnerhet när man överväger att utvidga public service till nya verksamheter – vara vaksam så att man inte undergräver förutsättningarna för andra medier att verka.

 

Opinion

Johan Taubert, vd
076-545 24 05
johan.taubert@tu.se

Pin It on Pinterest