SVT Nyhetsappen och SVT edit.se skulle ha stoppats om de hade anmälts för en förhandsprövning. Det visar den rapport som det oberoende konsultföretaget Copenhagen Economics tagit fram på uppdrag av TU.

Enligt EU-kommissionens statsstödsregler ska väsentligen nya tjänster som offentliga programföretag planerar förhandsgranskas av en oberoende myndighet. Kraven som ställs är främst att tjänsterna ska ha relevans för public service-uppdraget och inte samtidigt slå undan benen för privata alternativ.

Ett flertal förhandsprövningar har genomförts i länder som Storbritannien, Tyskland, Österrike, Nederländerna, Finland, Danmark och Norge, men hittills ingen i Sverige. De flesta av dessa bedömningar har gett grönt ljus åt de planerade tjänsterna, men i några fall har myndigheterna stoppat dem. I andra fall har tjänsterna förändrats för att minska deras marknadspåverkan.

Varför har inga nya tjänster förhandsprövats i Sverige? Vad hade blivit utfallet om SVT:s nya digitala tjänster såsom Nyhetsappen, Edit, Opinion och Recept hade förhandsgranskats innan lansering?

Copenhagen Economics rapport visar att alla fyra tjänsterna borde ha anmälts för prövning. Två av dem – SVT Nyhetsappen och SVT edit.se skulle ha stoppats i en förhandsprövning, då deras negativa marknadspåverkan väger tyngre än deras mervärden. SVT Opinion och SVT Recept skulle däremot ha fått godkänt i en förhandsprövning.

Förhandsprövningen >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.