Myndigheten för Radio och TV har regeringens uppdrag att utreda vilken marknadspåverkan public service-bolagens verksamheter har. Myndigheten har tagit fram ett utkast till rapport, som TU yttrat sig över.
TU delar Myndighetens konstaterande om att public service-företagens verksamheter på framför allt digtala plattformar har en negativ och konkurrensmässigt skadlig påverkan på marknaden. TU är därför också kritisk till att Myndigheten inte fullföljer detta konstaterande i sina slutsatser och förslag. TU kritiserar också Myndighetens förslag till förändringar i fråga om den s k förhandsprövningen av nya tjänster som otillräckliga.

pdfLäs yttrandet här

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.