Med fokus på minskad detaljstyrning och ett större oberoende från staten, överlämnades den 30 juni alliansregeringens utredning om public service till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Utredaren Rose-Marie Frebran (kd) föreslår i utredningen Kontinuitet och förändring att de tre public service-bolagen Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion blir kvar. Även tv-avgiften ska vara kvar men byter namn till public service-avgift och beläggs med 25 procent moms inom nuvarande nivå. Avgiften kommer alltså inte att bli dyrare för tittaren.

Utredningen betonar också betydelsen av tillgängligheten till public service, när det gäller text och hörbarhet, samt föreslår att ta bort kravet på att 55 procent av allmänproduktionen för SR och SVT ska göras utanför Stockholm. Kravet på spegling finns dock kvar.

– Jag konstaterar att Rose-Marie Frebran har nöjt sig med att tolka sitt uppdrag ganska snävt, säger Tidningsutgivarnas vd Anna Serner till Medievärlden.

Enligt Anna Serner har Tidningsutgivarna inga synpunkter på public service finansiering, men framhåller att det är angeläget att ett statligt subventionerat medium konkurrerar med andra medier på lika villkor.

Tidningsutgivarna hoppas att alliansen i sina fortsatta diskussioner har med sig att public service i sina nya kanaler konkurrerar med andra medier, samtidigt som de bör vänta ut den utredning om public service som pågår inom EU.

Läs mer i regeringskansliets pressmeddelande
Läs mer om utredningen på Medievärldens webbplats
Läs Anna Serners inlägg i debatten, SvD den 4 maj

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.