TU har yttrat sig över betänkandet (SOU 2022:5) ”Innehållsvillkor för public service och ordningen för beslut vid förhandsprövning” (Ku2022/00647).

Utredningen handlar främst om att redan under den pågående tillståndsperioden vidga möjligheten att granska ps-bolagens programverksamhet till att omfatta deras egna digitala plattformar. TU tillstyrker förslaget, men understryker samtidigt att den kommande public service-utredningen måste ges ett tydligt uppdrag om att utreda och ställa upp begränsningar för public service-bolagens textanvändning.

Sammanfattning
  • TU tillstyrker förslaget rörande innehållsvillkor under återstående tillståndsperioden.
  • TU tillstyrker bedömningen om Granskningsnämndens uppdrag och förslaget om sanktioner.
  • TU förordar att den kommande public service-utredningen ges ett tydligt uppdrag att inför den kommande tillståndsperioden utreda frågan om ps-bolagens textanvändning, formerna för en reglering samt att det ställs upp tydliga begränsningar.
  • TU har inget att invända mot förslaget om att Myndigheten för press radio och tv ska fatta beslut i ärenden om förhandsprövning.

Yttrandet i sin helhet kan hämtas här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.