TU välkomnar regeringens tilläggsuppdrag till public service-kommittén om att bland annat se över hur public service publicerar sig online och vad som ska räknas som kärnverksamhet och kompletterande verksamhet.

TU tolkar det som ett uppdrag om tydligare skrivningar om hur, med vilket material och i vilka kanaler public service ska agera, till exempel på Facebook. Det inte minst då tilläggsdirektivet talar om att även public service måste förhålla sig till det nya medielandskapet, att public service i dag finns på samma arenor som de kommersiella aktörerna och att man där konkurrerar om samma publik. Särskilt viktiga är skrivningarna att utvecklingen ”ställer stora krav på programföretagen och hur de förhåller sig till andra marknadsaktörer” och att kommittén ska se över public service-bolagens ”förhållande till globala medieaktörer och distributörer”.

Kommittén har därtill fått i uppdrag att analysera och bedöma behovet av förändringar i systemet med förhandsprövning. Det är en välkommen översyn av flera skäl, bland annat beroende på att public service-företrädare argumenterat för ett skrotande av systemet och att ingen tjänst prövats hittills. EU-kommissionen har därtill uttryckt kritik till att detta inte fungerat. TU välkomnar som sagt kommittéuppdraget – det är inget som public service-bolagen ensamma kan bestämma om. Dessutom har kommittén fått i uppgift att studera om public service-bolagen ska ha i uppdrag att samarbeta med lokala nyhetsmedier och det med målet att garantera en mångfald av nyhetsmedier. TU ser med stort intresse fram emot att ta del av förslagen i denna fråga.

TU noterar också att regeringen i detta sammanhang inte önskar utreda om public service ska ingå i ett framtida medieetiskt system. Regeringen skriver att den frågan ”bör ses över i ett bredare mediepolitiskt sammanhang”. TU utgår därmed från att medieetiken ska komma in i den översyn av yttrandefrihetsgrundlagen som aviseras att en parlamentarisk kommitté ska utreda med start nästa år.

Frågan om att bredda pressetiken till en fördjupad medieetik är central för TU. TU är övertygat om att en breddad och fördjupad medieetik skulle stärka de journalistiska mediernas trovärdighet och öka allmänhetens kännedom om hur det självreglerande systemet fungerar. Och samtidigt stärka dess tillit.

Från TU ser vi fram emot public service-utredningen och att den nu sätts i ett vidare medieperspektiv.

Kommittén ska enligt tilläggsdirektivet presentera sitt finansieringsförslag senast i november i år medan resterande uppdrag ska redovisas i slutet av juli 2018.

Läs hela tilläggsdirektivet på regeringskansliets webbplats.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.