Regeringen har fattat beslut om att införa en ny punkt i övergångsbestämmelserna till mediestödsförordningen som innebär att kriterierna för egenproducerat redaktionellt innehåll under 2024 ska vara desamma som gäller idag. Beslutet offentliggörs idag.

– Det här innebär att regeringen har hörsammat och tagit den oro många andratidningar känt på allvar. Det är ett mycket välkommet besked, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert.

Förordningsändringen gäller för såväl övergångsstödet som det allmänna redaktionsstödet och det utökade redaktionsstödet. Observera dock att förordningsändringen endast avser ansökningar om stöd för år 2024. 45-procentsgränsen om exklusivt och egenproducerat material kommer därefter att gälla för att kvalificera för alla mediestödsformer vid ansökan för år 2025 och då baseras på förhållandena under perioden januari-juni år 2024.

Den justerade förordningen offentliggörs idag och finns att läsa här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.