Reklamskatten är orättfärdig och orättvis. Det är obegripligt hur regering och riksdag år efter år kan acceptera en ordning där vissa medier beskattas och andra inte. I praktiken är det i dag cirka 35-40 dagstidningar som beskattas på detta sätt medan radio, tv, direktreklam, de flesta tidskrifter och Internet åtnjuter skattefrihet.

Detta leder till en allvarlig konkurrenssnedvridning. TU kräver att dagspressen ges rätt och möjlighet att konkurrera på lika villkor med andra medier.

Reklamskattehanteringen i budgetpropositionen har närmast blivit ett skämt, där man nu åtta år i rad påstått att man tycker att reklamskatten ska avskaffas, men likafullt inte gör det utan skyller på att ekonomiska förutsättningar saknas.

Det saknar all trovärdighet när våra politiker den ena stunden lovordar dagspressens betydelse för samhället och demokratin och i den andra låter straffbeskatta den. Så kan man inte hålla på. TU kräver därför att reklamskatten omedelbart avskaffas.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.