TU riktar skarp kritik mot regeringen för att den inte heller i 2014 års budgetproposition avskaffar reklamskatten.

– Jag är enormt besviken över att regeringen än en gång prioriterar bort avskaffandet av reklamskatten. Presstödsutredningen har just – i bred partipolitisk enighet – konstaterat att detta är ”en av de viktigaste frågor där åtgärder på kort sikt kan vidtas för att förbättra nyhetsförmedlingens situation” säger TU:s VD Per Hultengård.

– Det är en ynkedom att regeringen – väl medveten om dagspressens situation – väljer att upprätthålla denna betungande, djupt orättfärdiga och konkurrenssnedvridande skatt.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.