Reklamskatt

Reklamskatten är orättfärdig och orättvis. Därför är det positivt att regeringen nu aviserat att reklamskatten kommer att avskaffas från och med den 1 januari 2018. Att den skulle avskaffas meddelade riksdagen till regeringen redan 2002. Det är obegripligt hur regering och riksdag år efter år accepterat en ordning där vissa medier beskattas och andra inte. I praktiken har en rad dagstidningar beskattas på detta sätt medan radio, tv, direktreklam, de flesta tidskrifter och internet åtnjutit skattefrihet.

Det har lett till en allvarlig konkurrenssnedvridning. TU har under decennier krävt att dagspressen ska ges rätt och möjlighet att konkurrera på lika villkor med andra medier.

Det saknar all trovärdighet när våra politiker den ena stunden lovordar dagspressens betydelse för samhället och demokratin och i den andra låter straffbeskatta den. Så kan man inte hålla på. TU kommer därför också fortsatt att bevaka frågan tills det att reklamskatten verkligen är avskaffad.

TU kräver ett omedelbart avskaffande av reklamskatten

Reklamskatten är orättfärdig och orättvis. Det är obegripligt hur regering och riksdag år efter år kan acceptera en ordning där vissa medier beskattas och andra inte. I praktiken är det i dag cirka 35-40 dagstidningar som beskattas på detta sätt medan radio, tv,...

läs mer

11 år av riksdagstrots – avskaffa reklamskatten nu!

Den 10 april 2002 tillkännagav regeringen för riksdagen att reklamskatten skulle avskaffas. 11 år senare tvingas dagspressen alltjämt betala reklamskatt. Det här är födelsedagen vi inte tänker fira. Men däremot vill vi uppmärksamma dig på att det nu är dags att ta bot...

läs mer

TU kritiserar budgetpropositionen

TU riktar skarp kritik mot regeringen för att den inte heller i 2014 års budgetproposition avskaffar reklamskatten. - Jag är enormt besviken över att regeringen än en gång prioriterar bort avskaffandet av reklamskatten. Presstödsutredningen har just - i bred...

läs mer

Fakta om reklamskatten

Om reklamskattens uppkomst, medieutvecklingen, de olika skattesatserna, statens intäkter och den seglivade diskussionen. Historik År 1972 instiftades reklamskatten i Sverige. Skatten var till en början en s.k. annonsskatt för dagstidningar. Syftet var att finansiera...

läs mer

TU kräver ett omedelbart avskaffande av reklamskatten

Reklamskatten är orättfärdig och orättvis. Det är obegripligt hur regering och riksdag år efter år kan acceptera en ordning där vissa medier beskattas och andra inte. I praktiken är det i dag cirka 35-40 dagstidningar som beskattas på detta sätt medan radio, tv,...

läs mer

11 år av riksdagstrots – avskaffa reklamskatten nu!

Den 10 april 2002 tillkännagav regeringen för riksdagen att reklamskatten skulle avskaffas. 11 år senare tvingas dagspressen alltjämt betala reklamskatt. Det här är födelsedagen vi inte tänker fira. Men däremot vill vi uppmärksamma dig på att det nu är dags att ta bot...

läs mer

TU kritiserar budgetpropositionen

TU riktar skarp kritik mot regeringen för att den inte heller i 2014 års budgetproposition avskaffar reklamskatten. - Jag är enormt besviken över att regeringen än en gång prioriterar bort avskaffandet av reklamskatten. Presstödsutredningen har just - i bred...

läs mer

Fakta om reklamskatten

Om reklamskattens uppkomst, medieutvecklingen, de olika skattesatserna, statens intäkter och den seglivade diskussionen. Historik År 1972 instiftades reklamskatten i Sverige. Skatten var till en början en s.k. annonsskatt för dagstidningar. Syftet var att finansiera...

läs mer

Pin It on Pinterest