Remissvar

TU är ofta anlitad som remissinstans till statliga utredningar och myndighetsutredningar. Det handlar om alla de frågor som har betydelse för medieföretagen – allt från mediestöd, moms och distribution, till tryck- och yttrandefrihet, offentlighet, upphovs- och marknadsföringsrätt.

 

Remissvar gällande en moderniserad radio- och tv-lag

TU har tagit del av betänkandet ”En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AV-direktivet” (SOU 2019:39) och tillstyrker i sitt remissvar bland annat förslaget om att möjliggöra en medieetisk prövning i fråga om respekt för privatlivet för etermedieföretagen genom att avstå från sådana villkor i sändningstillstånden.

läs mer

Remissvar gällande kontroller vid högskoleprovet

TU har tagit del av ett betänkande om en ny lag om kontroll vid högskoleprovet. I fråga om sekretess för den framtida verksamheten med kontroller förordar TU en smalare utformning av sekretessen genom ett så kallat kvalificerat rakt skaderekvisit.

läs mer

Opinion

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jeanette Gustafsdotter, vd
08-692 46 90, 070-624 45 56
jeanette.gustafsdotter@tu.se

Pin It on Pinterest