Remissvar

TU är ofta anlitad som remissinstans till statliga utredningar och myndighetsutredningar. Det handlar om alla de frågor som har betydelse för medieföretagen – allt från mediestöd, moms och distribution, till tryck- och yttrandefrihet, offentlighet, upphovs- och marknadsföringsrätt.

 

Remissvar avsende premiepensioner och meddelarfrihet

TU begränsar sitt yttrande till förslaget om att meddelarfrihet inte ska gälla för uppgifter i AP-fondernas investeringsverksamhet med mera. TU avstyrker förslaget i ”Förvalsalternativet inom premiepensionen” om att avskaffa meddelarfriheten för uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden i AP-fondernas investeringsverksamhet.

läs mer

Remissvar gällande stärkt spelarskydd

TU anser att förslagen i promemorian motverkar spellicensreformen, den s k kanaliseringen och mediernas ansvarstagande för spelannonseringen samt bidrar till att försvaga mediernas annonsintäkter. TU avstyrker därför promemorians förslag.

läs mer

Opinion

Ewa Thorslund, vd
08-692 46 30, 073-034 70 75
ewa.thorslund@tu.se

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jan Fager, jurist
08-692 46 06, 073-069 00 31
jan.fager@tu.se

Pin It on Pinterest