Remissvar

TU är ofta anlitad som remissinstans till statliga utredningar och myndighetsutredningar. Det handlar om alla de frågor som har betydelse för medieföretagen – allt från mediestöd, moms och distribution, till tryck- och yttrandefrihet, offentlighet, upphovs- och marknadsföringsrätt.

 

Yttrande över betänkandet ”Kreativa Sverige”

För att uppnå målet om hållbar utveckling av det svenska medielandskapet, så är det inte tillräckligt att möta medborgar- och demokratiperspektiv – det krävs också åtgärder för att utveckla oberoende och konkurrenskraftiga medieföretag.

läs mer

Opinion

Johan Taubert, vd
076-545 24 05
johan.taubert@tu.se

Pin It on Pinterest