Remissvar

TU är ofta anlitad som remissinstans till statliga utredningar och myndighetsutredningar. Det handlar om alla de frågor som har betydelse för medieföretagen – allt från mediestöd, moms och distribution, till tryck- och yttrandefrihet, offentlighet, upphovs- och marknadsföringsrätt.

 

Remiss: Visselblåsardirektivet viktigt komplement

Visselblåsardirektivet är viktigt – men att det också endast är ett komplement till den den grundlagsskyddade meddelarfriheten och meddelarskyddet, skriver TU i sitt remissvar angående betänkandet ”Ökad trygghet för visselblåsare” (SOU 2020:38).

läs mer

Remissvar om ”Registrering av kontantkort m m” (Ds 2020:12)

TU kan dela bedömningen av behovet av en kontantkortsregistrering och att promemorians förslag i viss mån skulle kunna förbättra möjligheterna till brottsbekämpning. Mot detta ska dock ställas de negativa konsekvenser förslaget får för massmediernas arbete och en meddelares möjlighet att begagna sig av meddelarfriheten.

läs mer

Remiss: TU tillstyrker förslaget till en ny förordning om skolenhetsregister

TU tillstyrker, mot bakgrund av den uppkomna situationen, förslaget till en ny förordning om skolenhetsregister. TU konstaterar samtidigt att det finns ett mera djupgående strukturellt problem kring statistiksekretessen i OSL 24 kap. 8 § och utgår från att regeringen fortsatt utreder den frågan och återkommer med förslag för att undanröja problemet med bristande insyn.

läs mer

Opinion

Ewa Thorslund, vd
08-692 46 30, 073-034 70 75
ewa.thorslund@tu.se

Tobias Lindberg, analys- och opinionsansvarig
08-692 46 08, 076-527 46 40
tobias.lindberg@tu.se

Pin It on Pinterest