Den statliga Mediegrundlagskommittén lämnade i höstas sitt betänkande ”Ändrade Mediegrundlagar” (SOU 2016:58). I utredningen finns flera förslag som har stor betydelse för massmediernas verksamhet på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området.

TU har som remissinstans nu yttrat sig över utredningen. TU välkomnar flera av förslagen, men anser att hänsynen till personlig integritet ges alltför stort utrymme på tryck- och yttrandefrihetens bekostnad. TU kritiserar också förslagen om preskriptionstid och utgivaransvar för databaser.

Läs hela TU:s yttrande här: SOU 2016-58

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.