Tidningsutgivarna (TU) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande. TU har valt att kommentera de överväganden och förslag från utredningen som i olika avseenden får effekt på mediebranschen.

pdfLäs hela yttrandet här

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.