TU har lämnat ett kritiskt yttrande över ett förslag från finansdepartementet om att införa sekretess för innehållet i anställningsansökningar till vissa tjänster som myndighetschefer.

I yttrandet framhåller TU bl a att ”I ett öppet samhälle finns det ett uppenbart samhälleligt intresse av att medborgarna har insyn i, kan ta del av, och diskutera vilka personer som gör anspråk på att i det allmännas tjänst ytterst företräda just medborgarna.”

TU kritiserar även ett förslag om att begränsa meddelarfriheten för uppgifter ur sådana anställningsansökningar.

pdfLäs hela remissyttrandet här

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.