TU har lämnat ett kritiskt yttrande över ett förslag från finansdepartementet om att införa sekretess för innehållet i anställningsansökningar till vissa tjänster som myndighetschefer.

I yttrandet framhåller TU bl a att “I ett öppet samhälle finns det ett uppenbart samhälleligt intresse av att medborgarna har insyn i, kan ta del av, och diskutera vilka personer som gör anspråk på att i det allmännas tjänst ytterst företräda just medborgarna.”

TU kritiserar även ett förslag om att begränsa meddelarfriheten för uppgifter ur sådana anställningsansökningar.

pdfLäs hela remissyttrandet här