TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna) – är branschorganisation för svenska tidnings- och medieföretag. Vi har tagit del av rubricerat betänkande och vill framföra följande synpunkter.

  1. Allmän synpunkt

Enligt TU:s mening har frågan om personlig integritet, i bemärkelsen medborgare och allmänhet och företag, kommit att få ta en alltför stor plats. Fokus måste snarare riktas mot relationen staten mot medborgarna.

Detta gäller i synnerhet frågan om kameraövervakningslagen och mediernas möjligheter att använda s k drönare. TU noterar där särskilt att denna fråga finns med i direktiven till kameraövervakningslagsutredningen.

  1. Särskilda synpunkter

Utredningen har gjort en omfattande kartläggning, men har inte haft att bedöma integritetsskyddet på det grundlagsskyddade området. Och där fungerar det väl, genom branschens egenåtgärdssystem med Allmänhetens Pressombudsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON).

TU utgår från att detta därmed är något som kan konstateras vara väl fungerande och utan behov av statlig intervention.

Jeanette Gustafsdotter                                               Per Hultengård

VD, TU                                                                         Chefsjurist, TU

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.