TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna) har tagit del av rubricerat betänkande och får anföra följande.

1.Sammanfattning

TU avstyrker utredningens förslag om en finansiell verksamhetsskatt.

2. Från ”bankskatt” till finansskatt

I betänkandet föreslås en ”finansiell verksamhetsskatt” för företag som har intäkter från finansiella tjänster på 15 procent av lönekostnaden för företagens svenska personal.

Den ursprungliga avsikten synes ha varit – det var så den lanserades – att utforma en ”bankskatt”, men i ett rättssäkerhetsperspektiv går det inte att namnge ett fåtal banker som skattskyldiga utan skatten måste utformas mera generellt. Effekten blir att inte bara en handfull storbanker träffas av förslaget utan, enligt uppgift, omkring 320.000 svenska företag.

Många av dessa företag är nystartade tillväxtföretag, lever på en extremt konkurrensutsatt marknad, och kan inte – till skillnad från storbankerna – föra vidare kostnaderna för finansskatten till kunderna. Deras konkurrens- och utvecklingskraft försämras därmed.

3. Påverkan på mediesektorn

Den svenska tidnings- och mediebranschen befinner sig i en snabb och omvälvande utvecklingsfas. För medieföretagens kärnverksamhet – en fortsatt publicering och leverans av kvalitetsjournalistik på de plattformar som konsumenterna efterfrågar – är det viktigt att kunna bredda verksamheten till andra områden för att säkerställa en finansiell stabilitet.

Staten för en aktiv mediepolitik i syfte att säkra en bredd och mångfald i medieutbudet. Det gäller då att se till att mediepolitiken hänger ihop med politiken i övrigt.

Flera svenska tidnings- och medieföretag har verksamheter som skulle träffas av den tilltänkta finansskatten. I ett mediepolitiskt perspektiv skulle finansskatten därmed vara direkt kontraproduktiv.

Mot den bakgrunden avstyrker TU bestämt förslaget om en finansiell verksamhetsskatt.

Stockholm den 15 februari 2017

Jeanette Gustafsdotter                         Per Hultengård

VD                                                        Chefsjurist

TU – Medier i Sverige                          TU – Medier i Sverige

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.