TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerat betänkande.

Remissvaret finns här.