TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerat betänkande och får anföra följande.

TU är väl medvetet om de problem och risker som följer med överdriven alkoholkonsumtion och är angeläget om att unga och andra utsatta grupper inte ska utsättas för otillbörlig alkoholreklam.

Alkohol är inte en produkt vilken som helst och det ska därför ställas stora krav på marknadsföringen av densamma.

Hela remissvaret finns att hämta här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.