TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerat betänkande och remissvaret finns här.